ČERVENKA Matěj 21.2.1521-13.12.1569

Z Personal
Matěj ČERVENKA
Narození 21.2.1521
Místo narození Čelákovice
Úmrtí 13.12.1569
Místo úmrtí Přerov
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
50- Náboženský publicista
63- Spisovatel
Citace Biografický slovník českých zemí 11, Praha 2009, s. 56

ČERVENKA, Matěj (též ERYTHRAEUS, ERYTHRACUS), * 21. 2. 1521 Čelákovice, † 13. 12. 1569 Přerov, biskup jednoty bratrské, teolog, překladatel, historik

Pocházel zřejmě z utrakvistické rodiny, v dvanácti letech byl přijat do jednoty bratrské. 1536 vyslán na studia do Wittenbergu. Řadu let žil v Litomyšli, kde působil v blízkosti biskupa Jana Augusty. Již velmi mladý se účastnil jednání jednoty s předními evangelickými teology (např. 1540 s M. Bucerem a J. Kalvínem ve Štrasburku). Za pronásledování jednoty 1548 odešel do Prus a podílel se na správě tamějších sborů. Při občasných návštěvách na Moravě byl vysvěcen na kněze (1549) a 1550 zvolen za člena úzké rady. 1553 se stal biskupem jednoty. Připadla mu správa moravských sborů, a byl také jejím písařem; v obou úřadech později spolupracoval s Janem Blahoslavem. Od 1553 sídlil v Přerově. Podílel se na řadě jednání doma a v cizině, na nichž obhajoval samostatnost jednoty a odmítal pokusy o sjednocení evangelíků. Č. vynikl jako skvělý kazatel a jeden z nejlepších teologů jednoty. Upravil starší bratrskou konfesi z roku 1535, zejména byl však tvůrcem nedokončeného pokusu o bratrskou dogmatiku, jež měla podat ucelený souhrn učení jednoty a stát se dokladem její teologické vyspělosti a zároveň i teologické samostatnosti. Překladem Žalmů, uskutečněným však pouze z latiny, předešel pozdější Bibli kralickou. Byl autorem i několika duchovních písní. Zabýval se studiem českého jazyka; jeho sbírku přísloví dokončil po Č. smrti Jan Blahoslav. Součástí literárního odkazu se staly apologetické a historické práce, k nimž patřily i zprávy o Č. cestách do ciziny a o jednáních s významnými představiteli reformace.

D: Zprávy o cestách do Vratislavě a Štrasburku (Cesty českých bratří M. Č. a Jana Blahoslava, ed. T. Č. Zelinka, 1942, s. 57–90); Osvědčení a očištění se Jednoty bratrské zákona Kristova, 1558; Zpráva krátká o původu bratrském, 1561; Žaltář v nově do češtiny přeložený, 1562 (ukázky in: Křesťanská revue 20, 1953, s. 149; 21, 1954, s. 211); Obecní a hlavní artikulové učení křesťanského v Jednotě bratrské zákona Kristova (ukázka in: Theologická příloha Křesťanské revue 19, 1952, s. 54–57); Česká přísloví (M. Č. – Jan Blahoslav, Česká přísloví, ed. J. Spilka, 1970).

L: Jireček 1, s. 146n.; OSN 6, s. 650n.; Cesty českých bratří..., c. d., úvod J. V. Hruška (= K. Krofta), 1942; K. Krofta, O bratrském dějepisectví, 1946, s. 59–65; A. Molnár, Theologická summa Bratra M. Č., in: Křesťanská revue 19, 1952, s. 80–88; týž, Bratr Č. o svobodné vůli, in: Theologická příloha Křesťanské revue 19, 1952, s. 52–57; týž, Žalm 8 v překladu Bratra M. Č. Čelákovského, in: tamtéž 20, 1953, s. 149–151; M. Kaňák, M. Č., in: Jednota bratrská 30, 1953, s. 74–76; týž, M. Č., bratrský biskup, in: tamtéž: 31, 1954, s. 20–23; R. Říčan, Dějiny Jednoty bratrské, 1957, passim; LČL 1, s. 459–460.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jaroslav Boubín