ADÁMEK Ivo 24.4.1930-23.7.1990

Z Personal
Ivo ADÁMEK
Narození 24.4.1930
Místo narození Místek (dnes Frýdek-Místek)
Úmrtí 23.7.1990
Místo úmrtí Křtiny u Brna
Povolání 23- Lesník nebo myslivec
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 32-33

ADÁMEK, Ivo, * 24. 4. 1930 Místek (dnes Frýdek-Místek), † 23. 7. 1990 Křtiny u Brna, lesník, pedagog, odborný publicista

Pocházel z rodiny hostinského. 1945–49 studoval na Vyšší průmyslové škole strojnické v Ostravě-Vítkovicích. Krátce pracoval jako technický úředník v n. p. Slezan ve Frýdku- -Místku. 1950–54 vystudoval Lesnickou fakultu VŠZ v Brně. Během studia se zaměřoval na mechanizaci lesních prací a od 1952 pracoval ve výzkumné stanici ve Křtinách u Brna, kde pak působil celý svůj aktivní život, 1954–90 ve funkcích asistenta, vědeckého pracovníka a vedoucího výzkumného oddělení. Stal se odborníkem na lesní těžbu a dopravnictví. 1964 obhájil na Lesnické fakultě VŠZ v Brně kandidátskou disertaci o komplexně mechanizované technologické přípravě pracovišť. Byl školitelem ve vědecké výchově, zasedal v komisi pro obhajobu kandidátských disertací v oboru technika a mechanizace zemědělské a lesní výroby, předsedal komisi pro zpracování soustavy strojů pro komplexní mechanizaci zemědělství a byl členem krajského výboru ČVTS. 1974–80 vyučoval pregraduální a postgraduální posluchače Lesnické fakulty VŠZ v Brně a vedl jejich závěrečné práce. Psal odborné publikace a přihlásil několik vynálezů. Za realizovaná technická zařízení mu byla přiznána autorská osvědčení.

D: J. Cikánková – G. Novotný, Lesník výzkumník I. A. 1930–90, in: Zprávy lesnického výzkumu – Reports of forestry research, sv. 45, 2000, 4, s. 26n.

L: tamtéž

Gustav Novotný