ADÁMEK Jindřich 27.10.1874-22.10.1955

Z Personal
Jindřich ADÁMEK
Narození 27.10.1874
Místo narození Dobruška
Úmrtí 22.10.1955
Místo úmrtí Dobruška
Povolání 75- Sochař nebo medailér
Citace Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 33

ADÁMEK, Jindřich, * 27. 10. 1874 Dobruška, † 22. 10. 1955 Dobruška, řezbář, betlémář

Řezbářství se vyučil u otce Aloise A. Jeho první práce byly z oblasti užité tvorby, zejména ozdoby na nábytek nebo formy na máslo, na nichž využíval motivů lidového umění. Dále řezal kazety, hlavy Krista a kříže s korpusem. Jedním z nejzdařilejších projevů A. reliéfní řezby bylo Vzkříšení dcery Jairovy, zhotovené v meziválečném období pro dobrušského lékaře Václava Káše. Věnoval se i tvorbě loutek. Zhotovil několik loutkových souborů pro loutková divadla dobrušského Sokola a křesťanské jednoty Orel, pro rodinu Kášovu i pro loutkářskou rodinu Kopeckých. Jeho loutky jsou zastoupeny ve sbírkách Muzea loutkářských kultur v Chrudimi, Městského muzea v Dobrušce i ve sbírkách soukromých. Vrcholem A. řezbářského umění jsou betlémy, jejichž tvorbu můžeme datovat od 30. do 50. let dvacátého století. Byl autorem několika desítek betlémů. Vytvářel jak jednotlivé figurky, tak celé komplety s kulisami, především ve formě skříňových betlémů. Figurky sám polychromoval. Jeho tvorba silně ovlivňovala lidové betlémářství v podhůří Orlických hor, dílem se inspirovali a na ně navazovali např. Jaroslav Fetter, František Matoušek a František Anděl z Dobrušky, Wendelin Schmoranz z Olešnice v Orlických horách a další betlémáři, včetně současných tvůrců.

L: V. Železník, Dobrušský řezbář J. A., in: Kulturní kalendář Dobruška, říjen 1979, s. 5n.; Významné osobnosti okresu Rychnov nad Kněžnou, 1994, s. 44.

Jiří Mach