ADAMEC František 12.11.1866-6.8.1946

Z Personal
František ADAMEC
Narození 12.11.1866
Místo narození Nemojany u Vyškova
Úmrtí 5.(6.)8.1946
Místo úmrtí Brno-Bystrc
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
22- Odborník živočišné výroby
Citace Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 30

ADAMEC, František, * 12. 11. 1866 Nemojany u Vyškova, † 5. (6.) 8. 1946 Bystrc (dnes Brno), římskokatolický kněz, včelařský odborník

Mladší bratr Jana A. (1855–1925). Po studiích na Slovanském gymnáziu v Brně vstoupil 1885 do brněnského bohoslovného ústavu a 1889 byl vysvěcen na kněze. Jako kaplan a farář působil v různých místech na Moravě, od 1923 do konce života v Brně-Bystrci. 1913 byl jmenován konsistorním radou, 1927 děkanem, 1929 papežským komořím (Msgre.), 1934 biskupským radou, 1935 arciknězem brněnským. Od studií se zajímal intenzivně o včelařství a stal se před ním včelařským odborníkem, významným organizátorem včelařství. Zabýval se zejména stavbou úlů, plemenným chovem včel, opylováním a včelařským právem. Od 1890 spolupracoval s odbornými včelařskými časopisy (Včela brněnská / moravská, Český včelař ), pro které napsal velké množství článků. Samostatně vydal práce o včelařském právu, o včelích nákazách a nemocích i dějinách včelařství na Moravě. Podílel se na vydávání včelařských příruček a kalendářů. Psal i do německých odborných časopisů. 1897 založil včelařský spolek pro okres Moravský Krumlov, 1898 byl zvolen do výboru Zemského ústředního spolku včelařského na Moravě, 1932 se stal jeho místopředsedou. 1925 založil spolek Družina přátel plemenného chovu včel, od 1929 byl jeho předsedou. Měl hojné styky se zahraničními odborníky. Podílel se na organizování všeslovanských včelařských sjezdů a výstav. Byl členem ČSAZ (1942).

D: Krátký návod průmyslového včelařství, 1899 (spoluautor); Včelařské právo v zemích našich, 1901; Jubilejní památník včelařů moravských, 1904; Včelaření slovanských národů, in: Ludwig, Unsere Bienen, 1906; Dějiny včelařství a Včelařská literatura, in: Včelařova čítanka, 1909, s. 717n., 726n., 742; Zákon o nákazách včelího plodu s poučením o zjevech a podstatě nemocí těch, 1914; Pyl a jeho význam ve včelařství, 1938; Z dějin plemenného chovu včel na Moravě, zvl. otisk Včely moravské, 1940.

L: HSN 1, s. 19; A. Schönfeld, Šedesátiny P. F. A., in: Český včelař 60, 1926, s. 316n.; KSN 1, s. 39; nekrology in: Český včelař 80, 1946, s. 103n.; Včela moravská 72, 1947, s. 5n.; J. Kříženecký, Na paměť monsignora F. A., in: VČAZ 21, 1947, s. 529n.; J. Nepraš, Portréty významných včelařů, in: Včelařství 22, 1969, s. 187; J. Nepraš, České včelařství, 1971, s. 62n.; B. Kyjovská, Vzpomínka na F. A. – přítele Viléma Mrštíka, in: Jižní Morava, Vlastivědný sborník, 12, 1976, s. 125n.; MSB 4, 1990, s. 146; L. Skala, Naši předchůdci 1, Biografický slovník českého zemědělství a venkova, 1993, s. 5; Koleška, s. 2.

P: MZA Brno, E 82; Archiv města Brna.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí


Gustav Novotný, Jan Novotný