ADAMIČKA Miloš 25.11.1872-25.11.1946

Z Personal
Miloš ADAMIČKA
Narození 25.11.1872
Místo narození Hardegg u Hollabrunnu (Rakousko)
Úmrtí 25.11.1946
Místo úmrtí Praha
Povolání 21- Odborník rostlinné výroby
Citace Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 36

ADAMIČKA, Miloš, * 25. 11. 1872 Hardegg u Hollabrunnu (Rakousko), † 25. 11. 1946 Praha, lesník, pedagog, odborný publicista

Pocházel z lesnické rodiny. Po maturitě na české vyšší reálce v Praze (1890) a lesnické praxi studoval 1893–95 lesnickou školu v Bělé pod Bezdězem. Stal se nejprve lesním asistentem na velkostatku ve Zruči nad Sázavou, 1896–1900 působil jako kartografický adjunkt zařizovací kanceláře a později lesního úřadu velkostatku Nové Hrady u Českých Budějovic. 1898 vykonal vyšší státní zkoušku pro samostatné lesní hospodáře a 1. 10. 1900 byl jmenován asistentem vyššího lesnického ústavu v Bělé pod Bezdězem, kde pracoval až do 1920. Byl profesorem aritmetiky, algebry, geometrie, dendrometrie, oceňování lesů a lesního zařízení čili taxace a jejích praktik, kustodem školních sbírek. S tímto ústavem se přestěhoval do Zákup (1903/04).

V první světové válce sloužil jako důstojník v Haliči a po zranění oka v Josefově a Broumově. 1920 složil v Praze učitelskou zkoušku způsobilosti pro vyšší lesnické školy a poté se stal profesorem a správcem Československé státní střední školy lesnické (od 1922 Státní vyšší škola lesnická) v Banské Štiavnici a od 1921 jejím definitivním ředitelem. 1925 byl přeložen jako ředitel na Státní vyšší školu lesnickou v Písku. 1933 odešel do důchodu.

D: soupis in: G. Novotný, Československé střední lesnické školství a ředitel škol M. A. (1872–1946), in: Zprávy lesnického výzkumu – Reports of forestry research, sv. 46, 2001, 4, s. 239n.

L: tamtéž

Gustav Novotný