AENEA Silvio de Piccolomini 18.10.1405-15.8.1464

Z Personal
Silvio de Piccolomini AENEA
Narození 18.10.1405
Místo narození Corsignano/Piacenza (Itálie)
Úmrtí 15.8.1464
Místo úmrtí Ancona (Itálie)
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 44

AENEA, Silvio de Piccolomini (též AENEAS, Silvius Piccolomini, ENEÁŠ, Silvius Piccolomini), * 18. 10. 1405 Corsignano/Piacenza (Itálie), † 15. 8. 1464 Ancona (Itálie), humanista, papež Pius II.

Pocházel ze zchudlé šlechticko-kupecké rodiny v Sieně; humanisticky zaměřené vzdělání získal doma i ve Florencii. Jako průvodce kardinála Domenica Capranicy působil od 1432 na koncilu v Basileji, kde osobně poznal čelné husitské bohoslovce, diplomaty i válečníky. 1440–42 byl sekretářem basilejského protipapeže Felixe V., poté přešel do služeb římského krále Fridricha III., v jehož kanceláři se seznámil s Kašparem Šlikem, Prokopem z Rabštejna a řadou českých úředníků, kteří mu poskytovali informace o minulosti i současnosti Českého království. Poprvé a naposled vkročil na českou půdu v červenci 1451 jako účastník poselstva krále Fridricha III. k českému sněmu, který se uskutečnil v Benešově. Na sněmu jednal s Jiřím z Poděbrad a s předáky kališnické i katolické šlechty. Své zážitky z dvojího pobytu v Táboře vylíčil v listu kardinálu Juanu Carvajalovi. Z povzdálí i zblízka Silvio poznával závažnost české otázky v širším kontextu křesťanského světa. Po stručném výkladu husitské hereze, jejž začlenil do svého pojednání O basilejském koncilu, se o českých věcech příležitostně zmiňoval i v jiných spisech. Celkové vylíčení českých dějin od dávnověku do současnosti A. podal v latinském spisu Historia bohemica, který sepsal v lázních Viterbo v červnu a v červenci 1458.

Od 1447, kdy se stal biskupem v Terstu, A. sledoval zejména církevní kariéru, a proto zavrhl svou světsky zaměřenou literární činnost. Kardinálský klobouk získal 1456, o dva roky později jako Pius II. zasedl na papežský stolec. Proti české reformaci postupoval nekompromisně. Koncem března 1462 zrušil tzv. kompaktáta a v červnu 1464 povolal Jiřího z Poděbrad před svůj soud do Říma. Zčásti se tak stalo v reakci na projekt Mírové unie evropských panovníků, kterým Jiří zkřížil Piovo válečné tažení proti Turkům. O dva měsíce později Pius II. zemřel uprostřed příprav na křížovou výpravu.

D: Opera omnia, Basel 1551 (přetisk 1967); Der Briefwechsel des E. S. P. 1–4, ed. R. Wolkan, Wien 1909–1918 (FRA 61–62, 67–68); Aenea Silvio Historia bohemica – Historie česká, 1998.

L: F. Šmahel, Eneáš Silvius Piccolomini a jeho Historie Česká, in: Aenea Silvio…, c. d., s. XIII–LII; OSN 1, s. 262n.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí


František Šmahel