ALBERT Bohuslav 6.2.1890-9.8.1952

Z Personal
Bohuslav ALBERT
Narození 6.2.1890
Místo narození Kostelec nad Orlicí
Úmrtí 9.8.1952
Místo úmrtí Jeseník
Povolání 15- Lékaři
Citace Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 50

ALBERT, Bohuslav, * 6. 2. 1890 Kostelec nad Orlicí, † 9. 8. 1952 Jeseník, lékař-chirurg, pedagog, organizátor zdravotnictví

Pocházel z lékařské rodiny, syn Františka A. (1856–1923) a synovec Eduarda A. (1841–1900). Na české lékařské fakultě v Praze promoval 1914. Jeho odborné zaměření významně ovlivnil profesor chirurgie R. Jedlička. 1912–14 A. působil na balkánských bojištích a v sanatoriu v Praze-Podolí. Úspěšně vedl a dobudoval Státní nemocnici v Mukačevu (1919–27), organizoval zdravotní péči v celé Podkarpatské Rusi, mj. jako místopředseda nové župy Ústřední jednoty československých lékařů a spoluorganizátor sociálně lékařského sjezdu (1922). Své radikální názory na zdravotnictví a nemocniční ústavnictví uplatnil 1927–42 při plánování, budování a řízení Baťovy nemocnice ve Zlíně. Ta zásluhou A. myšlenek a Baťových peněz představovala vzorový ústav pro celou ČSR. Racionalizace a ekonomizace se stala modelem i pro nemocniční péči. Na počátku 30. let navrhl A. reorganizaci zdravotnictví – odstranění dualismu léčebné a preventivní péče (tzv. Albert- -Traplův plán). Hájil ho na mezinárodních a domácích konferencích a v odborném tisku a dopracovával ho i po svém nuceném odchodu ze Zlína. Řada jeho principů se stala po roce 1945 a 1948 součástí reforem zdravotnictví. Kariéru završil jako vysokoškolský učitel s hodností docenta (1947), řádného profesora lékařské fakulty UK (1949) a přednosty prezidia ministerstva zdravotnictví. Byl prvním představitelem oboru nemocničního ústavnictví (fakultní ústav – 1950).

D: Zdravotnické ústavnictví, 1951.

L: H. Mášová, Účelnost pro vyšší humanitu – lékař a organizátor B. A., in: DVT 31, 1998, s. 1n. (kde bibliografie prací a literatura).

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí


Petr Svobodný