ALLÉ Gustav 10.1.1839-26.3.1903

Z Personal
Gustav ALLÉ
Narození 10.1.1839
Místo narození Jihlava
Úmrtí 26.3.1903
Místo úmrtí Jihlava
Povolání 43- Významný představitel obecní správy
Citace Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 62

ALLÉ, Gustav, * 10. 1. 1839 Jihlava, † 26. 3. 1903 Jihlava, strojírenský odborník, podnikatel, komunální politik

Absolvoval odborný technický kurs a poté se věnoval strojírenství. 1855–58 byl zaměstnán jako konstruktér v brněnské strojírně Heinricha Alexandra Luze na výrobu parních strojů a kotlů. Dekretem ze 6. 5. 1862 jmenovalo prezidium okresního soudu v Jihlavě A. strojírenským soudním znalcem. Vrátil se do Jihlavy, kde 1867 založil První jihlavský parní mlýn a do 1871 vedl jeho provoz. Podílel se na zakládání živnostenských družstevních a zdravotních pojišťoven, zakládání a rozšiřování učňovských a živnostenských škol. 1884 až 1887 byl opakovaně zvolen předsedou Družstva kovozpracujících živností (Genossenschaft der metallverarbeitenden Gewerbe) v Jihlavě. Krátce poté se funkce musel vzdát, neboť byl současně jmenován členem OŽK v Brně. Jako zástupce komory působil ve školním výboru živnostenské vzdělávací školy v Jihlavě. Do jihlavského obecního zastupitelstva byl opakovaně volen 1885–89. Zastával další četné funkce, byl členem městských úřadů a spolků (např. kurátor městských mateřských škol, člen městské zdravotní komise), zakladatelem a předsedou Zdravotní pojišťovny pro služebné.

L: Heller 4, s. 1; BL 1, s. 12.

P: Archiv města Jihlava (od 1849), Úřad knih a rukopisů, inv. č. 102 (rodinný archiv).

Jiří-Joseph Veselý