ALLASON Robert †7.4.1724

Z Personal
Robert ALLASON
Úmrtí 7.4.1724
Povolání 36- Ostatní průmyslová odvětví
Citace Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 62

ALLASON, Robert, * ?, † 7. 4. 1724 ?, manufakturní podnikatel

Byl organizátorem výroby plátna a textilním velkoobchodníkem britského původu. Měl v plánu vyvážet plátno ze střední Evropy přes Anglii do Západní Indie. Po nezdařeném pokusu zakotvit v Sasku přišel 1713 do Rumburka, kde založil rozptýlenou plátenickou manufakturu. Už 1724 pro něho pracovalo všech 316 rumburských tkalcovských mistrů s tovaryši a učni a také několik set tkalců ze Šluknova, Chřibské, Jablonného, Jiřetína a mnoha dalších míst. Prostřednictvím faktorů sbíral plátno i od domáckých tkalců, s nimiž nebyl v přímém styku, plátno skupoval také na místních trzích. Zastavil vývoz hrubého nebíleného zboží, v Rumburku zřídil dvě průmyslová bělidla, barvírnu, úpravnu a velký mandl. Celý podnik s kanceláří, účtárnou, pokladnou a prostory pro balení zboží sídlil v jeho vlastním domě. V té době vyvážel ročně plátno v hodnotě přes 400 tisíc zlatých. Za A. života náležel podnik k největším plátenickým manufakturám v Čechách.

L: A. Klíma, Manufakturní období v Čechách, 1955, s. 146n.; BL 1, s. 12; M. Myška, Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska, 2003, s. 15n. (kde další literatura).

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí


Jan Novotný