ALTEN-ALLEN van Folprecht 10.(20.)2.1635-28.12.1715

Z Personal
Folprecht ALTEN-ALLEN van
Narození 10.(20.)2.1635 (datum křtu)
Místo narození Utrecht (Nizozemsko)
Úmrtí 28.12.1715
Místo úmrtí Vídeň (Rakousko)
Povolání 76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik
Citace Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 65-66

ALTEN-ALLEN, Folpert van (též OUDEN-ALLEN, AHLEN, AHLDEN, ALBEN, Folprecht, Philibert, Lampert, Volpardo van), * 10. (20.) 2. 1635 (datum křtu) Utrecht (Nizozemsko), † 28. 12. 1715 Vídeň (Rakousko), rytec, malíř

Poprvé zmiňován jako kopista obrazárny hraběte Humprechta Černína z Chudenic, pro něhož namaloval i některá z jeho sídel. 1673 se stal dvorním malířem Leopolda I. Roku 1676 vytvořil perspektivní kresbu Prahy s opevněním a okolím. Imaginární stanoviště pozorovatele umístil na neexistující vrch mezi Petřínem a Strahovem. Kresba byla 1679 svěřena rytci C. Deckerovi. Podle této rytiny vytiskl 1685 vídeňský tiskař Jan von Ghellen mědiryt o 15 listech s textem, který A. připsal císaři. Výtisk je dochován v Muzeu hlavního města Prahy a v grafické sbírce Albertina ve Vídni. 1690 namaloval pohled na Brno (dnes v majetku Muzea města Brna). 1683 vytvořil pohled na Vídeň obleženou Turky, 1685 vedutu Štýrského Hradce (Graz), 1686 prospekt Vídně. Na dvorských zakázkách pracoval podle svědectví komorních účtů i 1705–13. Od 1706 pobíral císařskou penzi.

L: Dlabač 1, s. 40; OSN 2, s. 12; Toman 1, s. 16; ČSPSČ 18, 1910, s. 25; Památky archeologické 27, 1915, s. 131, 209, 36, 1928–30, s. 232; I. Crhonek a kol., Brno v architektuře a výtvarném umění, 1981, obr. 79; Saur 2, s. 677; Thieme – Becker 26, s. 96; V. Ledvinka – J. Pešek, Dějiny Prahy, 2000, s. 344n.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí


Kateřina Valentová