ALTHAN Michael Ferdinand 25.6.1708-18.5.1789

Z Personal
Michael Ferdinand ALTHAN
Narození 25.6.1708
Místo narození Vídeň (Rakousko)
Úmrtí 18.5.1789
Místo úmrtí Praha
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 66

ALTHAN, Michael Ferdinand, * 25. 6. 1708 Vídeň (Rakousko), † 18. 5. 1789 Praha, velkopřevor řádu maltézských rytířů

Od mládí byl členem maltézského řádu, komturem ve Fürstenfeldu (1739), baili (správce) ve sv. Josefu v Dožicích u Strakonic (1748), po smrti Emanuela Václava hraběte Kolowrata-Krakowského (1769) se stal velkopřevorem pro českou a rakouskou provincii. 1774 dal vystavět kostel Matky Boží Sedmibolestné v Podsrpu u Strakonic. Zasloužil se o hospodářský rozvoj jemu svěřených komend. Založil chudinský fond a několik dobročinných ústavů.

L: M. M. Feyfar, Aus dem Pantheon der Geschichte des hohen souv. Johanniter- Ritter-Ordens, 1882, s. 169n.; A. Č. Ludikar, O řádu maltánském se zvl. zřetelem na Čechy, 1878, s. 284; B. Lifka, Radomyšl. Dějiny jihočeského městečka a jeho okolí, 1993, s. 216n.

P: MZA Brno; SÚA, fond ŘM, Praha.

Alena Tříšková