AMBROŽ František 14.11.1894-15.4.1980

Z Personal
František AMBROŽ
Narození 14.11.1894
Místo narození Vysoké Mýto
Úmrtí 15.4.1980
Místo úmrtí New York (USA)
Povolání 47- Představitel stran nebo hnutí po r. 1848
Citace Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 74-75

AMBROŽ, František, * 14. 11. 1894 Vysoké Mýto, † 15. 4. 1980 New York (USA), úředník, politik

Po absolvování vodotechnické školy ve Vysokém Mýtě pracoval jako technický úředník u několika stavebních podniků. Od listopadu 1920 byl úředníkem technické kanceláře zemědělské rady v Praze, po zestátnění pražského Zemského úřadu. Záhy po okupaci se zapojil do činnosti ilegální protinacistické skupiny kolem J. Balabána, J. Mašína a V. Morávka. 6. 8. 1940 byl zatčen gestapem a nacistickým lidovým soudem v Berlíně odsouzen k šesti letům vězení, která strávil ve věznicích v Praze na Pankráci, v Drážďanech, Berlíně, Golnově a v Bayreuthu, kde byl 14. 4. 1945 osvobozen americkou armádou. 5. 5. 1945 ho americká okupační správa ustanovila dočasně tajemníkem národního výboru v Chebu. Do Prahy se vrátil 26. 5. a stal se tajemníkem místopředsedů Zemského národního výboru prof. O. Machotky a J. Štulíka. Zastával dále funkce ve veřejné správě a v Československé straně národně socialistické. Byl členem Ústředního národního výboru hlavního města Prahy, předsedou bezpečnostní komise národně socialistické strany, jejím důvěrníkem v Praze 2 a 4 a krajským jednatelem. Po parlamentních volbách v květnu 1946 byl povolán za osobního tajemníka místopředsedy vlády P. Zenkla. Po únoru 1948 emigroval před hrozbou zatčení a perzekuce 24. 3. 1948 do západního Německa. 1950 odešel do USA a usadil se v New Yorku, kde vedle svého povolání (školník na soukromé škole, posléze do 1959 pokladník u obchodní firmy) byl aktivně činný v exilových a krajanských organizacích. Stal se členem zastupitelstva Rady svobodného Československa a byl dlouholetým zástupcem exilového měsíčníku České slovo v USA.

L: Pejskar 2, s. 199n.; A. Anderle, Osobnosti Vysokého Mýta (1310–2001), s. 255.

Jan Novotný