AMBROŽ Leopold 18.5.1883-1.3.1951

Z Personal
Leopold AMBROŽ
Narození 18.5.1883
Místo narození Humpolec
Úmrtí 1.3.1951
Místo úmrtí Praha
Povolání 77- Hudební skladatel
Citace Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 76

AMBROŽ, Leopold (též Leo), * 18. 5. 1883 Humpolec, † 1. 3. 1951 Praha, hudební pedagog

Studoval učitelský ústav v Hradci Králové a poté působil jako učitel hudební výchovy. Od 1910 byl členem Pěveckého sdružení pražských učitelů. Hudební vzdělání si 1920–1922 doplnil na nově založeném pedagogickém oddělení pražské konzervatoře a 1923–27 na její mistrovské škole u Josefa Suka. Ve 20.–30. letech 20. století publikoval stati o hudební výchově. Redigoval hudebněvýchovnou část časopisu Komenský. Byl autorem osnov hudební výchovy, u nichž se vysoce hodnotila zejména návaznost na osvědčené předchozí systémy, důraz na hygienu hlasu a možnost uplatnění ve všech typech škol. A. pedagogické zásady byly uznávány i po jeho smrti, zatímco příležitostné skladby se neprosadily.

D: Podrobné osnovy zpěvu pro pětitřídní školu obecnou, 1930, 1. vyd.; Nová složka hudební výchovy, Hudební výchova 4, 1923, s. 3n.; O hlasu mluveném a zpívaném, Hudba a škola 3, 1930–31, s. 11n., 30n., 46n., 55, 91n., 123n., 151n.

L: A. Cmíral, Recenze na A. metodiku hudební výchovy, in: Tempo 11, 1931–32, s. 276; Pazdírek 1, s. 13; HS 1, s. 27.

Vlasta Reittererová