AMBROŽ Vojtěch 5.1.1905-10.3.1962

Z Personal
Vojtěch AMBROŽ
Narození 5.1.1905
Místo narození Drahotěšice u Hluboké nad Vltavou
Úmrtí 10.3.1962
Místo úmrtí Praha nebo Drahotěšice
Povolání 11- Geolog
Citace Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 77

AMBROŽ, Vojtěch, * 5. 1. 1905 Drahotěšice u Hluboké nad Vltavou, † 10. 3. 1962 Praha nebo Drahotěšice, geolog

1925–31 studoval přírodní vědy a chemii na UK v Praze, kde 1931 obhájil doktorskou disertaci. 1932–42 učil na pražských středních školách a zároveň začal psát beletrii a filmové scénáře. Od 1942 působil jako vědecký pracovník v Ústředním ústavu geologickém v Praze, kde vedl laboratoř pro zrnitostní rozbor zemin. Zpočátku se podílel na vypracování map základových půd a map půdních poměrů (listy Benešov, Jihlava, České Budějovice, Hradec Králové, Pardubice, Příbram, Třebíč a Znojmo), dále se věnoval problémům kvartéru středních a severozápadních Čech a Ostravska a systematicky studoval spraše v Čechách a na Slovensku. Jako jeden z prvních českých geologů se zabýval fosilními půdami, periglaciálními jevy, kvartérní tektonikou a větrnou deflací. Za téměř třicetileté vědecké činnosti uveřejnil přes 30 článků a map. Patřil k zakladatelům moderní české školy kvartérní geologie.

D: Studie o krystaliniku mezi Hlubokou a Týnem nad Vltavou, in: Spisy PřF UK 138, 1935; Studujeme za školou (filmový námět), 1940; Periglaciální zjevy u Jevan, in: Zprávy Geologického ústavu Čechy Morava 18, 1943, s. 219n.; Spraše pahorkatin, in: Sborník Státního geologického ústavu ČSR 14, 1947, s. 225n.; Tektonika kvartérních sedimentů na Ostravsku, in: Věstník Ústředního ústavu geologického 30, 1955 s. 211n. (spoluautor K. Žebera); Subglaciální koryta na Ostravsku, in: Přírodovědný sborník Ostravského kraje 19, 1958, s. 222n.; Chebská pánev, in: Časopis pro mineralogii a geologii 3, 1958, s. 178n.; Zpráva o výzkumu a mapování čtvrtohorních pokryvných útvarů sokolovské pánve, in: Anthropozoikum 10, 1960, s. 221n.

L: L. Sýkora, In memoriam V. A., in: Věstník Ústředního ústavu geologického 37, 1962, č. 5, s. 395n. (s bibliografií); NGS, s. 657.

Pavel Vlašímský