AMBROS Emanuel 26.9.1885-10.6.1955

Z Personal
Emanuel AMBROS
Narození 26.9.1885
Místo narození Kroměříž
Úmrtí 10.6.1955
Místo úmrtí Brno
Povolání 73- Uměnovědec nebo historik umění
80- Mecenáš nebo organizátor hudebního života
Citace Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 72-73

AMBROS, Emanuel, * 26. 9. 1885 Kroměříž, † 10. 6. 1955 Brno, hudební pedagog, odborný publicista

Syn Ezechiela A. (1861–1915) a bratr Vladimíra A. (1891 až 1956). Studoval matematiku a fyziku na Karlově univerzitě (1904–08) a navštěvoval hudebněhistorické přednášky Z. Ne jedlého. Rozhodl se věnovat hudbě. Studoval ji soukromě u V. Nováka a 1908 složil státní zkoušku. 1908–09 vyučoval hudební výchovu na učitelském ústavu ve Slezské Ostravě, 1910–14 na gymnáziu v Kyjově, od 1914 na zemské reálce v Prostějově. Dále působil jako učitel v Brně a Olomouci, kde byl 1927–37 jednatelem Volného sdružení přátel moderní hudby. Přispíval do regionálního tisku a do časopisů Hudební revue, Tempo, Hudební rozhledy, Smetana. Přednášel o B. Smetanovi a A. Dvořákovi, podpořil vybudování Smetanova pomníku v Olomouci. Do 1941, kdy byl penzionován, působil též jako sbormistr v Olomouci a Brně. Na pedagogickou a organizační činnost navázal po svém návratu do aktivní služby 1945, kdy mj. pracoval v hudebním oddělení Státní vědecké knihovny v Brně.

D: skladby: písně (Nálady duše); publicistická činnost: Dvacet let české opery v Olomouci 1920–40, 1942; B. Smetana, 1944.

L: R. Smetana, O nový český hudební život, 1947; V. Gregor, Na paměť prof. E. A., Sborník Studijního a lidovýchovného ústavu kraje olomouckého 3, 1956; týž, Hudební vlastivěda olomouckého kraje, 1956; Pazdírek 1, s. 12; HS 1, s. 25.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí


Vlasta Reittererová