AMORT Vlasta 29.7.1880-29.8.1950

Z Personal
Vlasta AMORT
Narození 29.7.1880
Místo narození Povel (Olomouc)
Úmrtí 29.8.1950
Místo úmrtí Praha
Povolání 75- Sochař nebo medailér
Citace Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 82

AMORT, Vlasta (též Vlastimil, Vlasťa), * 29. 7. 1880 Povel (Olomouc), † 29. 8. 1950 Praha, sochař, účastník 1. odboje

Člen rozvětvené umělecké rodiny, syn sochaře Aloise A. (1842–1912), bratr Václava A. (1891–1967) a bratranec Viléma A. (1864–1913), otec herečky Světly A. (1911–1985). Učil se u otce a bratrance. 1909 se oženil v Dobromilicích u Prostějova s Boženou Horákovou. Od 1911 žil v Moskvě, kde ho carské úřady pověřovaly významnými sochařskými pracemi. Zvítězil v soutěži na pomník advokáta N. Plavka a provedl reliéfy na divadle na Arbatském náměstí. Vytvořil několik monumentálních soch, jako např. cara Mikuláše, generála Kornilova a Brusilova a velkoknížete Nikolaje Nikolajeviče. 1912 se zúčastnil carských borodinských slavností, které patrně sám aranžoval. 1914–15 se podílel na organizování České družiny a navrhl pro ni první prapor starodružiníků v Moskvě. Po válce pracoval v ateliéru F. Anýže v Praze, kde vytvořil řadu plastik a 1927 navrhl pomník senátora Em. Hrubého v Občově u Příbrami. Na výstavě návrhů pro Památník odboje v Praze na Žižkově (v červnu 1927 v refektáři Klementina) vystavil Jezdeckou sochu prezidenta T. G. Masaryka, Kozáčky, Jana Žižku, Jezdeckou šarvátku, Raněného a Okopy České družiny roku 1914 v Tarnově. Za 2. světové války byl od 1941 vězněn v koncentračním táboře Mauthausen.

L: Volné slovo, 8. 9. 1928; OSND 1/1, s. 142; KSN 1, s. 174; P. Dějev, Výtvarníci legionáři, 1937, s. 52; Toman 1, s. 19; Z. Mazenauer, O hradišťské sochařské rodině Amortově, in: Zpravodaj města Uherského Hradiště 8, 1970, č. 12, s. 1n.; G. Čáp, Marginálie ke vzpomínání na rodinu Amortovu, in: tamtéž 9, 1971, č. 5, s. 14n.; Saur 2, s. 745; SČSVU 1, s. 40.

Gustav Novotný