AMOS z Vodňan †?1524

Z Personal
AMOS z Vodňan
Narození ?
Úmrtí okolo 1524
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 82

AMOS z Vodňan, * ?, † okolo 1524 ?, člen jednoty bratrské, zakladatel náboženské sekty amositů

Byl voskařem v Uherském Brodu, později se přestěhoval do Vodňan. Jeho nepřátelé o něm tvrdili, že byl členem sekty adamitů. Vstoupil do jednoty bratrské nedlouho po jejím založení. 1490 protestoval spolu s Jakubem Štěkenským proti usnesení brandýské synody, která připouštěla účast členů jednoty na světské moci. Oba kolem sebe seskupili stoupence starých řádů v jednotě a utvořili tzv. Malou stránku. Po neúspěšném pokusu zabránit modernizaci principů a zásad jednoty bratrské ve smyslu opouštění učení Bratra Řehoře a Petra Chelčického se A. ve 2. polovině 90. let s touto církví rozešel. Se svými přívrženci ustavil novou církevní organizaci (i s vlastním kněžstvem), již pokládal za jediné legitimní pokračování staré jednoty, a sám se jí postavil do čela. Nepočetní členové jeho sekty bývají označováni jako amosité, případně amosenci.

D: List Bratří odporných přísaze, menší strany (pouze spoluautorství), 1496, ed. J. Goll, Chelčický a Jednota v XV. století, 1916, s. 225n.; Sepsání krátké, 1523 (?).

L: OSN 2, s. 191; Jireček, 1, s. 14n.; J. Goll, c. d.; J. T. Müller – F. M. Bar- -toš, Dějiny Jednoty bratrské 1, 1923; R. Říčan, Dějiny Jednoty bratrské, 1957.

Jaroslav Boubín