ANGER Leopold 23.4.1875-30.3.1947

Z Personal
Leopold ANGER
Narození 23.4.1875
Místo narození Turnov
Úmrtí 30.3.1947
Místo úmrtí Turnov
Povolání 23- Lesník nebo myslivec
Citace Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 99

ANGER, Leopold, * 23. 4. 1875 Pelešany (Turnov), † 30. 3. 1947 Turnov, lesník, geometr

Pocházel z lesnické rodiny. Po absolvování pěti ročníků reálky v Jičíně a České Lípě a dvouleté praxi vystudoval 1894–95 lesnický ústav v Bělé pod Bezdězem. Působil poté jako adjunkt lesního úřadu v Kyšperku, lesní praktikant u bosensko- -hercegovské zemské správy v Sarajevě (1896) a lesní asistent na hanavském velkostatku Hořovice (1897–1921). Vykonal zkoušku pro samostatné lesní hospodáře (1899), stal se lesním geometrem (1900) a revírním správcem v polesí Podluhy (1901). Tam se oženil s Marií Týlovou. Byl dále lesním kontrolorem (1902), lesním inspektorem s titulem lesmistra a od 1907 vedl lesní úřad v Jincích na Příbramsku. 1917 byl jmenován přednostou lesního úřadu v Hořovicích, kde současně učil lesnictví na zimní hospodářské škole. V říjnu 1921 nastoupil A. na místo zemřelého bratra Jindřicha jako lesmistr a ředitel velkostatku Hrubá Skála. Od 1923 byl lesním radou, od 1935 vrchním lesním radou. Po roce 1922 vedl likvidaci rozsáhlé kalamity v lesích Hruboskalska. Holiny zalesnil podle moderních pěstebních zásad. Staral se dále o stavby a opravy lesních cest. 1921–44 působil jako předseda Ústředního výboru Volných sdružení lesních správ v Čechách, na Moravě a ve Slezsku se sídlem v Praze, dále jako lesohospodářský referent Ústřední jednoty československého lesnictva a místopředseda poradního sboru pro řešení otázek lesní reformy při této Jednotě, místopředseda Československého lesního syndikátu, řádný člen pracovního výboru 2. lesnického odboru ČAZ a pracoval v řadě dalších funkcí. Zúčastnil se mezinárodních lesnických kongresů (1926, 1928, 1936). Jako příznivec turistiky pomáhal zpřístupňovat Český ráj, dal upravit několik desítek kilometrů cest, přičinil se o převod zříceniny hradu Trosky do majetku Klubu českých turistů. Přednášel a publikoval o pozemkové reformě, otázkách obchodněpolitických a daňových, o ochraně lesů před škůdci a kalamitami, o lesnické legislativě a myslivosti. Byl důsledným zastáncem velkostatkářských lesů, individuálního vlastnictví a volného obchodu s dřívím. 1929 obdržel od VŠZ v Brně diplom za zásluhy o zvelebení velkého lesního majetku. 1936 odešel na odpočinek a odstěhoval se do Turnova.

L: G. Novotný, Vrchní lesní rada L. A. (1875–1947) a velkostatek Hrubá Skála, in: Z Českého ráje a Podkrkonoší. Vlastivědný sborník 12, 1999, s. 93n.

P: NZM Praha – Sbírka písemných dokumentů; SOA Litoměřice, pobočka Žitenice, Velkostatek Hrubá Skála.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí


Gustav Novotný