ANNA Falcká 26.9.1329-2.2.1353

Z Personal
ANNA Falcká
Narození 26.9.1329
Úmrtí 2.2.1353
Místo úmrtí Praha
Povolání 41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu
Citace Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 103

ANNA Falcká, * 26. 9. 1329 ?, † 2. 2. 1353 Praha, česká a římská královna, druhá manželka Karla IV.

Byla jedinou dcerou rýnského falckraběte a říšského kurfiřta Rudolfa II. z vedlejší větve Wittelsbachů a jeho první manželky Anny Korutanské. Anna se stala předmětem politických rozvah v době, kdy Karel IV. ztratil první ženu Blanku z Valois († 1. 8. 1348) a byl nucen zajistit dynastickou posloupnost. Nadto potřeboval oslabit protilucemburskou opozici ve Svaté říši římské a upevnit své postavení ve střední Evropě. Falckrabě Rudolf II. patřil tehdy k silným protivníkům Karla (ještě 7. 2. 1349 holdoval ve Frankfurtu nad Mohanem vzdorokráli Güntherovi ze Schwarzburgu), situaci však změnil sňatek jeho dvacetileté dcery s Karlem, který pak A. zapsal věno 9 000 hřiven stříbra na Přimdě a Tachově. Otec jí připsal důchody z několika hradů a menších měst v Horní Falci. Sňatkem získal Karel Rudolfův kurfiřtský hlas a dědický nárok na veškerá panství svého tchána, pokud by Rudolf zemřel bez mužského potomka. A. měla pomoci Karlovi uskutečnit dalekosáhlé politické plány a překlenout rozpory mezi Wittelsbachy a Lucemburky. V březnu 1349 se konala svatba ve městě Bacharachu na břehu Rýna. Zpráva o sňatku šokovala papeže Klimenta VI., jeho vztah k bývalému chráněnci zcela ochladl. Karel tuto reakci předvídal a prostřednictvím kancléře Mikuláše Luckova získal už v lednu 1439 od papeže dispens, který odstraňoval překážky plynoucí z příbuzenství. A. byla korunována českou královnou v Praze 1. 11. 1349. S Karlem měla jediného syna Václava (1350–1351), který zemřel jako dítě. Nedlouho po něm zemřela i A. Byla pochována v kryptě pražské Svatovítské katedrály.

L: OSN 2, s. 398; J. Spěváček, Karel IV. Život a dílo (1316–1378), 1979, passim; H. von Weitersheim-Kramsta, Vier Frauen eines Kaisers. Aus dem Privatleben Karls IV., in: Geschichte-historisches Magazin 1980, 37 (November–Dezember), s. 58n.; D. Veldtrup, Zwischen Eherecht und Familienpolitik. Studien zu den dynastischen Heiratsprojekten Karls IV., Warendorf 1988, passim; H.-D. Heimann, Hausordnung und Staatsbildung. Innerdynastische Konfl ikte als Wirkungsfaktoren der Herrschaftfestigung bei den wittelsbachischen Rheinpfalzgrafen und den Herzögen von Bayern, Paderborn 1993, passim.

P: Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia, ed. L. Klicman, 1, 1903, s. 574.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí


Jiří Spěváček