ANNA Lucemburská 11.7.1366-7.6.1394

Z Personal
ANNA Lucemburská
Narození 11.7.1366
Místo narození Praha
Úmrtí 7.6.1394
Místo úmrtí zámek Shene (Velká Británie)
Povolání 41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu
Citace Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 104

ANNA Lucemburská, * 11. 7. 1366 Praha, † 7. 6. 1394 zámek Shene (Velká Británie), dcera Karla IV., první manželka anglického krále Richarda II. Plantageneta

Narodila se jako dcera Alžběty Pomořanské a Karla IV. v době rozkvětu jeho rodové a dynastické politiky, v níž pokračoval v prvních letech vlády i její bratr Václav IV. Oba panovníci se pokoušeli o politickou integraci nejvlivnějších evropských rodů a v souladu s tím se neúspěšně snažili na počátku 70. let 14. století provdat A. nejdříve za bavorského vévodu a rýnského falckraběte Albrechta I. z Wittelsbachu, poté za Friedricha I. Svárlivého, markraběte míšeňského a lankraběte durynského. Na počátku 80. let se dynastické plány zaměřily na Anglii. Za budoucího A. manžela byl vyhlédnut Richard II. Plantagenet. S tímto sňatkem byly spojeny politické zájmy mnoha stran (hlavně Francie, Anglie, papežské kurie, Svaté říše římské i Čech). Ještě za života Karla IV. se 25. 1. 1378 sešla česká a anglická poselstva v Bruggách. Po Karlově smrti byla jednání přerušena a pokračovala od 1380 do počátku 1382, kdy byla završena 19. 1. svatbou. Od manžela obdržela A. hrad Bristol, desetinu ročních královských důchodů (4 500 liber šterlinků) a několik dalších zámků. V Anglii narážela na rezervovaný odstup, upjaté a zřejmě i odmítavé chování králových strýců. Získala si však oblibu poddaných zejména svou ušlechtilostí a křesťanskou láskou k chudým a potřebným, a byla proto nazývána dobrou královnou či matkou Anglie. Zemřela bezdětná na následky moru a 29. 7. 1394 byla pochována v chrámu westminsterského opatství.

L: A. Bejblík, Shakespeare a dobrá královna A., 1989; BL 1, s. 20; Ch. G. Chamberlayne, Die Heirat Richards II. von England mit Anna von Luxemburg, (Diss.) Halle a. d. Saale, 1906; J. H. Heeren, Das Bündnis zwischen König Richard II. von England und König Wenzel vom Jahre 1381, (Diss.) Halle a. d. Saale 1910; RSN 1, s. 240; KSN 1, s. 209; MSN 1, s. 190; OSN 2, s. 402; J. Spěváček, Václav IV. 1361–1419, 1986; A. Thomas, Anne’s Bohemia. Czech Literature and Society, 1310–1420, Minneapolis – London 1998; R. Urbánek, A. Anglická, „dobrá královna“, in: Královny, kněžny a velké ženy české, 1941, s. 128n.; D. Veldtrup, Zwischen Eherecht und Familienpolitik. Studien zu den dynastischen Heiratsprojekten Karls IV., Warendorf 1988.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí


Jiří Spěváček