ANTOCH z Helfenberka Zikmund 1.5.1508-20.2.1552

Z Personal
Zikmund ANTOCH z Helfenberka
Narození 1.5.1508
Místo narození Praha
Úmrtí 20.2.1552
Místo úmrtí Praha
Povolání 64- Překladatel
Citace Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 106-107

ANTOCH z Helfenberka, Zikmund, * 1. 5. 1508 Praha, † 20. 2. 1552 Praha, filozof, matematik, překladatel, univerzitní mistr

O původu, mládí a vzdělání A. není nic známo. 1528 se stal bakalářem a 1534 mistrem pražské univerzity, 1536–43 jejím profesorem i děkanem. Od 1540 směl používat erbu a přídomku. Po sňatku 1543 vystoupil z univerzity, usadil se v domě U Tří korun a stal se staroměstským měšťanem, později i konšelem. Ve zmíněném domě ho zavraždil Václav z Kolovrat. Platil za vynikajícího matematika a znalce Aristotelovy filozofie. Překládal díla propagující luterství, sám byl autorem moralizující prózy na tradiční téma o Herkulovi.

D: Kronika o Herkuléšovi… 1565; překlady: A. Corvinus, Vajklady na čtení nedělní, 1539; týž, Rozjímání o umučení Krista Pána…, 1541; bibliografie in: Knihopis č. 228, 1625–27.

L: Jireček, s. 16n.; J. Smolík, Matematikové v Čechách, in: Živa 1864, s. 194n.; OSN 2, s. 477; LČL 1, s. 69n.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí


redakce