AQUILA z Plavče Jan ?1520-1573(4)

Z Personal
Jan AQUILA z Plavče
Narození kolem 1520
Místo narození Praha
Úmrtí 1573(4)
Povolání 92- Umění - ostatní
63- Spisovatel
Citace Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 113

AQUILA z Plavče, Jan (vl. jm. Jan Vorel ab Albis Aquilis), * kolem 1520 Praha, † 1573(4) ?, humanistický básník, dramatik

Syn pražského měšťana Jiříka bakaláře od Bílých orlů, zvaného podle jeho domu na Novém Městě pražském. Studoval v Lipsku a ve Wittenbergu, kde se 1540 stal bakalářem a 1543 mistrem. Po návratu do Prahy krátce působil na univerzitě. Oženil se s Annou Třemovskou z Předenic a 1550 byl zvolen novoměstským konšelem. 1555 získal erb a přídomek z Plavče. Po otcově smrti zdědil dvůr ve Velké Bašti. Matčina závěť, v níž ho roku 1558 vydědila, však dokládala neurovnané rodinné vztahy. Spor o dědictví skončil smírem mezi sourozenci. Za prodaný dvůr ve Velké Bašti koupil A. 1566 statek Krásnou Horu. Jeho prudká povaha zavinila mnohé spory s poddanými i sousedy, které se nejednou řešily u soudu. A. napsal drama Toboeus. Comoedia sacra et nova (dokončeno 1569, vydáno 1578 Veleslavínem), dedikované mistrům pražské univerzity a tamtéž provedené (1575, 1578). Latinské veršované drama o pěti dějstvích zpracovalo poměrně samostatně Tobiášův biblický příběh, jen málo ovlivněný antickými dramatiky (Terentius, Plautus) a soudobými autory. Žánrově směřovalo drama k biblické školské hře s moralistní tendencí. Ostatní básnická tvorba A. měla ráz příležitostné poezie, jako např. epigram ve sborníku Tomáše Mitise z Limuz Liber primus sacrorum carminum (1554). Jako člen humanistické básnické družiny Jana st. Hodějovského z Hodějova byl zastoupen i ve sborníku Farragines II (1561).

D: soupisy in: RHB 1, s. 92n.; LČL 1, s. 72.

L: OSN 18, s. 850n.; J. Král, A. komedie o Tobiášovi, in: Sborník filologický 4, 1913, s. 32n.; A. Novák, Příspěvky k dějinám českého humanismu, in: Listy filologické 36, 1919, s. 209n.; O. Adamová, Odbojné hnutí Krásnohorských v šedesátých letech 16. stol., in: Středočeský sborník historický 3, 1959, s. 42n.; RHB 1, s. 92n. (kde další literatura); DČD 1, s. 113; LČL 1, s. 72.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí


Hana Bočková