AQUILINAS Pavel ?1520-?1569

Z Personal
Pavel AQUILINAS
Narození před 1520
Místo narození Hradec Králové
Úmrtí asi 1569
Místo úmrtí Kyjov
Povolání 64- Překladatel
63- Spisovatel
Citace Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 114

AQUILINAS, Pavel (též AQUILINUS, VORLIČNÝ, HRADECKÝ, HRADECENUS), * před 1520 Hradec Králové, † asi 1569 Kyjov, humanistický básník, překladatel, teolog, pedagog

Snad příbuzný Jana A. Studoval na žatecké škole a 1546 získal bakalářství na pražské univerzitě. Potom vyučoval v Praze na malostranské škole u sv. Mikuláše. Brzy odešel do Prostějova, kde učil a zároveň pracoval jako korektor Güntherovy tiskárny. Asi 1552 získal v Benátkách kněžství a 1555 se stal správcem prostějovské školy. Od 1564 působil jako farář v Kyjově. Dále byl rádcem Vojtěcha z Pernštejna v jeho reformačních pokusech a 1566 se s knězem B. Ostrožským podílel na návrhu společné konfese nekatolíků, kritizované J. Blahoslavem. Latinská humanistická poezie mu prostřednictvím T. Mitise z Limuz otevřela přístup do okruhu humanistických básníků kolem J. Hodějovského. Byl autorem příležitostné skladby Epithalamion de nuptiis d. M. Vencesilai Arpini et Catharinae, filiae … M. Nicolai Artemisii (1548); proslul dále jako autor pomůcek, zejména pro výuku latiny a latinské stylistiky Elegantissimae colloquiorum formulae ex P. Terentii comoediis selectae (1550) s překladem do češtiny a němčiny, Regulae communes civilis vitae honestae instituendae ex comoediis Terentii excerptae et in disticha redactae (1550), Orationes piae aliquot carmine elegiaco conscriptae (1555), Modlitby pobožné z epištol na evangelia z celýho roku (1564). Oblíbený byl A. překlad spisu Catonis Disticha moralia cum scholiis D. Erasmi Roterodami et enarratione Boiemica (1558, do 1597 vydán osmnáctkrát), stejně tak i Dicta Graeciae sapientum interprete Erasmo Roterodamo … Omnia Boiemico sermone reddita (1562, do 1597 vydán jedenáctkrát). Přeložil též historický spis nazvaný Flavia Jozefa O válce židovské knihy sedmery (1553) a vydal bohemizovanou úpravu spisu Grammatica Philippi Melanchthonis Latina … Nunc primum Boiemico sermone illustrata (1560) a Vokabulář. Nomenklatura rerum domesticarum… (1560). V tvorbě pro potřeby škol se snažil přiblížit myšlenky humanismu domácímu prostředí, opíral se o znalost mateřského jazyka. A. bývá označován za autora anonymního nábožensko- polemického spisu Srovnání pobožné … všeho kněžstva, přináležejícího k děkanství prostějovskému (1558) a je mu připisován podíl na Confessio fidei et doctrinae Christianae (1577) i autorství Slabikáře českého (1547) a Kancionálu českého (1559).

D: soupis in: Jireček 1, s. 20n.; RHB 1, s. 95n. (latinské práce); OSN 26, s. 969n.; LČL 1, s. 73n.

L: Jireček 1, s. 19n.; týž, Hymnologia Bohemica, 1878, s. 18; RHB 1, s. 94n.; LČL 1, s. 72n.; F. Koželuha, Paměti o školách prostějovských.Výroční zpráva vyšší reálky v Prostějově 1889, s. 12; A. Truhlář, Příspěvky k studiím humanistickým v Čechách, in: ČČM 1907, s. 361n.; F. Hrejsa, Dějiny křesťanství v Československu 5, 1948, s. 228; R. Říčan, Dějiny Jednoty bratrské, 1957, s. 225; M. Kopecký, Český humanismus, 1988, s. 132n.

Hana Bočková