ARCHE Anton 27.5.1793-7.11.1851

Z Personal
Anton ARCHE
Narození 27.5.1793
Místo narození Lovosice
Úmrtí 7.11.1851
Místo úmrtí Kroměříž
Povolání 29- Stavař
Citace Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 117

ARCHE, Anton (též Antonín), * 27. 5. 1793 Lovosice, † 7. 11. 1851 Kroměříž, stavitel, architekt

Po většinu své profesionální kariéry byl činný jako stavební rada kroměřížského arcibiskupství. Vedle projektů přestaveb různých zámků a kostelů se věnoval ve velké míře také industriální architektuře a zemědělským hospodářským budovám, výstavbě obytných budov a vodním dílům. Stylově jeho tvorba vyšla z empíru, pronikaly však do ní, zejména od 30. let 19. století, různé historizující prvky. Ze zámeckých staveb se A. 1822–23 podílel na dostavbě zámku Kačina, 1835–50 na různých přestavbách a přístavbách arcibiskupského sídla v Kroměříži (např. úpravy příkopů a zahrad, schodiště, zahradní architektura, strážnice, hospodářské budovy, stáje ap.). Dochoval se A. projekt na přestavbu zámku v Kelči (1848). Ze sakrálních staveb se jednalo především o přestavbu kostela sv. Mořice v Kroměříži (1836–40) a o úpravy kostelů v Jindřichově (1844), Staříči (1845) a jinde. Zabýval se také přestavbami obytných budov, např. fary v Březové (1832) a Jindřichově (1840), zámku ve Vyškově, který sloužil jako obytné budovy pro úředníky, nebo dominikánského kláštera v Olomouci na seminář (1839–41). Z industriálních staveb lze uvést např. pivovary a lihovary v Kroměříži (1837–53) a Hájově (1842). Vystavěl také řadu hospodářských dvorů (Chropyně, Kroměříž ap.). Mezi A. nejvýznamnější vodní díla patřil splav v Chropyni (1838) a vodárna v Troubkách (1815), Lukavici (1828) a jinde.

Stavitelem byl i jeho syn Alfréd (* 14. 1. 1835 Kroměříž), z jehož prací se dochoval pouze projekt hospodářského dvora v Pustiměři.

L: Wurzbach 23, s. 359; Thieme – Becker 2, s. 65; O. Starý, Československá architektura, 1965, s. 171n.; NEČVU 1, s. 32n.; Saur 4, s. 685; V. Tomášek, A. A., in: Věstník muzea v Kroměříži 1964, s. 17n.

P: soubor A. projektů je uložen ve fondu Ústředního hospodářského úřadu arcibiskupských statků v arcibiskupském archivu v Kroměříži.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí


Jitka Lněničková