ARDELT Karel 2.4.1861-26.2.1925

Z Personal
Karel ARDELT
Narození 2.4.1861
Místo narození Písek
Úmrtí 26.2.1925
Místo úmrtí Praha
Povolání 58- Teoretik nebo historik státu a práva
Citace Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 116

ARDELT, Karel, * 2. 4. 1861 Písek, † 26. 2. 1925 Praha, právník

Pocházel z rodiny gymnaziálního profesora Bohdana A. (1826–1910). Studium práv absolvoval na pražské univerzitě. 1883 začal v Praze pracovat ve státní správě. Od 1890 působil v zemské školní radě, kde se zabýval především problematikou menšinového školství a od 1907 zastával funkci přednosty zvláštního oddělení pro české vysoké a odborné školy. 1911 byl přeložen do Vídně na ministerstvo kultu a vyučování. Po rozpadu rakousko-uherské monarchie pracoval v Národním výboru v Praze. Přispěl významně k organizaci ministerstva školství a národní osvěty nového československého státu, zejména se zasloužil o zařazení menšinového školství pod státní správu. 1918 byl jmenován prvním přednostou odboru na ministerstvu školství. 1922 odešel do výslužby.

L: AČP, s. 20; Album representantů, s. 888.

P: Obvodní městský úřad Praha 1, matrika zemřelých: Podolí, sv. 6, roč. 1925, s. 23, čís. řadové 22; SOA Třeboň, matrika narozených římsko-katolického farního úřadu Písek 1854–62, s. 529.

Petra Skřejpková, Jana Brabencová