ARETIN z Ehrenfeldu Pavel †?1632

Z Personal
Pavel ARETIN z Ehrenfeldu
Narození ?
Úmrtí po 1632
Povolání 13- Geodet nebo kartograf
Citace Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 116-117

ARETIN z Ehrenfeldu, Pavel, * ?, † po 1632 ?, kartograf

Pocházel asi z Uherského Brodu. 1600–08 byl městským písařem v Klatovech, poté do 1611 sekretářem Petra Voka z Rožmberka. Po jeho smrti se usadil jako měšťan na Starém Městě pražském, od 1615 užíval predikát z Ehrenfeldu. Jako protestant se zúčastnil stavovského povstání, během něhož se stal sekretářem apelačního soudu; politicky patřil k věrným stoupencům Václava Budovce z Budova. Po porážce povstání byl odsouzen k vysoké peněžité pokutě a 1627 se musel vystěhovat z Čech. Usadil se v Pirně v Sasku. 1632 se nakrátko do Čech vrátil se saským vojskem, pak znovu odešel do ciziny a zprávy o něm mizí. Byl autorem několika map, mj. zábřežského panství. Jeho hlavním dílem je v pořadí třetí (po Klaudyánově a Crigingerově) mapa Čech, datovaná 1619. Druhé vydání pořídil A. za saského vpádu 1632, po jeho smrti vyšla mapa ještě dvakrát (1665 a kolem 1690). Kromě toho existuje množství zejména anglických a nizozemských kopií mapy. Jako první z map Čech zachytila zemské a krajské hranice. V měřítku 1:400 000 bylo v mapě zakresleno celkem 1 157 měst a míst. Horopis byl správný, i když většinou bez popisu, ve vodopisu se autor dopustil několika chyb (mj. Chrudimka ústí do Orlice). Téměř souběžně s A. mapou vyšla další dvě podobná kartografická díla: mapa Wilhelma Petera Zimmermana v Augsburku (1619) a Jiljího Sadelera v Amsterodamu (1620). A. se sám nikdy neoznačil přímo za autora mapy, a proto je možné, že všechny tři mapy měly společnou předlohu, za jejíhož autora bývá, ovšem bez důkazu, považován Tadeáš Hájek z Hájku.

D: Regni Bohemiae nova et exacta descriptio, 1619, 1632.

L: OSN 2, s. 629n.; F. Roubík, Ke vzniku A. mapy Čech z roku 1619, in: ČSPSČ 59, 1951, s. 152n.; K. Kuchař ed., Vývoj mapového zobrazení území Československé republiky 1. (Mapy českých zemí do poloviny 18. stol.), 1959; V. Sladký, K autorství třetího mapového obrazu Čech, in: Z dějin geodézie a kartografie 4, 1985, s. 32n.; J. Martínek – M. Martínek, Kdo byl kdo. Naši cestovatelé a geografové, 1998, s. 47n.; E. Semotanová, Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle staletí, 2001, s. 63n.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí


Jiří Martínek