ARH Ivan 25.9.1860-22.11.1932

Z Personal
Ivan ARH
Narození 25.9.1860
Místo narození Lublaň (Slovinsko)
Úmrtí 22.11.1932
Místo úmrtí Praha
Povolání 25- Organizátor družstevnictví
Citace Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 117

ARH, Ivan, * 25. 9. 1860 Lublaň (Slovinsko), † 22. 11. 1932, Praha, zemědělský a cukrovarnický odborník

Studoval vysokou školu technickou ve Štýrském Hradci (Graz) a ve Vídni zemědělství, poté vstoupil do služeb císařských dvorských statků na Moravě, v Uhrách a Dolních Rakousích. 1902 byl povolán do Prahy a jmenován nejprve ředitelem a později ústředním ředitelem c. a k. fondových statků. Odbornou činnost zaměřil na problematiku zprůmyslnění zemědělské výroby, zejména cukrovarnictví. 1907 do sáhl titulu vládního, pak dvorního rady a 1916 mu byl udělen rytířský kříž Leopoldova řádu. Po vzniku ČSR až do odchodu do výslužby 1923 působil jako generální ředitel státních lesů a statků s titulem odborový přednosta ministerstva zemědělství. Pak se plně věnoval problematice cukrovarnictví. Stal se členem představenstva výkonného výboru Společnosti pro pěstění řepového semene (od 1917) a 1925–32 byl pověřen jejím vedením. Patřil mezi první členy Národohospodářského ústavu při ČAVU, dopisujícím členem byl zvolen 1908, řádným 1909 a od 1929 byl předsedou jeho zemědělského odboru. Zastupoval ústav v kuratoriu Nadace Hlávkových. Od 1925 působil jako člen správního výboru Výzkumného ústavu cukrovarnického, 1926 založil Spolek československých podniků šlechtitelských a až do své smrti stál v jeho čele.

L: Národohospodářský ústav při ČAVU – 20. zpráva za r. 1932, s. 9, 78, 91n.; Listy cukrovarnické – Zpravodaj 14/1932, č. 13, s. 143; Listy cukrovarnické 34/1916, č. 28, s. 374.

Karel Černý, Miroslava Žďárská