ARTNER Gustav 9.12.1890-24.1.1967

Z Personal
Gustav ARTNER
Narození 9.12.1890
Místo narození Dubňany u Hodonína
Úmrtí 24.1.1967
Místo úmrtí Ostrava
Povolání 23- Lesník nebo myslivec
Citace Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 127-128

ARTNER, Gustav, * 9. 12. 1890 Dubňany u Hodonína, † 24. 1. 1967 Ostrava, lesník, pedagog

Pocházel z početné sklářské rodiny. Vystudoval českou Zemskou vyšší reálku v Hodoníně a lesnický odbor VŠZ ve Vídni (1910–14). Během 1. světové války byl na vojně u technických útvarů. Po válce ho 1919–36 zaměstnalo ministerstvo zemědělství nejprve na Slovensku jako lesního asistenta u Ředitelství státních lesů v Liptovském Hrádku na lesní správě v Ľubochni, lesního správce a správce pily v Liptovském Hrádku (1920–22), přednostu lesní správy státních lesů a statků v Ľubochni (1922–24) a poté na Moravě, jako přednostu správy velkostatku Hrotovice a tamní správy státních lesů (1924–27), přednostu Správy státních lesů v Adamově – Školního lesního statku Masarykův les VŠZ v Brně (1927 až 1936). Byl jmenován lesním radou (1928) a vrchním lesním radou (1934).

Od 1927 působil na VŠZ v Brně: jako honorovaný docent obchodní lesnické nauky s lesnickým účetnictvím a vedoucí lesnického semináře; člen (1928–38) a předseda zkušební komise pro 2. státní zkoušku na lesnickém odboru (1945 až 1950), mimořádný profesor (1936) a ředitel Ústavu lesní těžby a lesního průmyslu (1936–62), člen správního výboru Školního lesního statku Masarykův les (1936–47) a jeho předseda (1945–47), řádný profesor (1946), děkan (1938/39, 1945/46) a proděkan lesnického odboru (1946/47). Na VŠZ v Brně přednášel lesní těžbu, mechanickou a chemickou technologii dřeva, anatomii dřeva, obchodní lesnické nauky a vedl lesnický seminář. Za okupace, po uzavření VŠZ v Brně, pracoval v Ústavu lesní tvorby a pěstění lesů a dále jako administrátor v Ústavu inženýrských staveb lesnických, v Ústavu ochrany lesů a myslivosti a jako ředitel Ústavu geodézie. Po 1945 se stal zatímním správcem Ústavu pěstění lesů a usiloval o zřízení dřevařského směru a dřevařské fakulty, která nakonec vznikla ve Zvolenu. Na počátku 1957 odešel do důchodu, ale dále pedagogicky, vědecky i organizačně pracoval. Byl členem ČSAZ a Masarykovy akademie práce, 1940 předsedou stálé pracovní komise České zemědělské rady v Brně pro lesnictví a myslivost, národním správcem podniků F. J. Lichtenštejna a členem komise pro přijímací zkoušky absolventů vyšších lesnických škol. Podílel se na vybudování 40 unikátních památníků lesníků na Školním lesním statku Masarykův les (1929). Vyvíjel přednáškovou činnost, účastnil se anket ČAZ (1941, 1946). Předmětem jeho výzkumů se stal lesní dělník po pracovní a sociologické stránce, snažil se o zdokonalení pracovních postupů a nástrojů. Zasáhl do složitého období vývoje československého lesnictví (1936–61), do rozvoje racionalizace, mechanizace, normalizace, plánování, úpravy pracovních, sociálních a mzdových podmínek dřevorubců. Byl vyznamenán rektorem VŠZ v Brně čestným diplomem za zásluhy o zemědělskou vědu a vzdělání (1964) a rektorem VŠZ ve Vídni zlatým absolventským diplomem za vynikající celoživotní práci (1965). Pohřben byl ve svém rodišti.

D: soupis in: G. Novotný, Lesník profesor ing. G. A. 1890–1967, in: DVT 32, 1999, s. 215n.

L: G. Novotný, c. d.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí


Gustav Novotný