AUPICKÝ OKURKA Jan *?1530

Z Personal
Jan AUPICKÝ OKURKA
Narození asi 1530
Místo narození Úpice
Úmrtí ?
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 143

AUPICKÝ OKURKA, Jan, * asi 1530 Úpice, † ? , kněz podobojí, spisovatel

1554 byl vysvěcen na kněze podobojí a dvanáct let působil jako kaplan v Jaroměři. 1566 se stal farářem v Praze v kostele u sv. Štěpána. Kvůli svým názorům a sympatiím s luterstvím se počátkem 70. let dostal do sporu s utrakvistickou konsistoří podobojí a jejím administrátorem Jindřichem Dvorským z Helfenberka. Konflikt mu vynesl vězení a 1572 ztrátu fary. Jeho spory s konsistoří a později rovněž s arcibiskupem skončily až 1588, a to díky přímluvě Magdaleny z Vartemberka, manželky nejvyššího komorníka Království českého Jana z Valdštejna. Získal znovu své postavení a stal se děkanem v Poličce, odkud již po roce odešel, a to opět kvůli osobním sporům. Dále působil patrně v Pardubicích, kde se snad usadil po sňatku s Annou Tomášovou. A. byl literárně činný a jeho práce (Svítedlnice duší, Knížka, jež slauti muože obživující kořen uvadlý, zemdlený a napoly umrtvený, Rozmlouvání Jana s Bartolomějem, všechny 1571), v nichž publikoval vlastní věroučné, etické i společenské názory, nemálo přispěly k jeho konfliktům s nadřízenými církevními hodnostáři.

L: Jireček 1, s. 37n.; OSN 2, s. 1048n.; ČČM (ČNM) 62, 1888, s. 212.

Martina Grečenková