AZZONI Josef von 1712-25.11.1760

Z Personal
Josef von AZZONI
Narození 1712
Místo narození Praha
Úmrtí 25.11.1760
Místo úmrtí Baden u Vídně (Rakousko)
Povolání 44- Právník
Citace Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 153

AZZONI, Josef von, * 1712 Praha, † 25. 11. 1760 Baden u Vídně (Rakousko), právník, státní úředník, pedagog

Bratr kazatele Františka A. (1717–1775). Pocházel z milánské šlechtické rodiny, od 17. století usedlé v Čechách. Studoval v Praze, kde 1733 dosáhl doktorátu filozofie a 1738 doktorátu práv. Poté působil jako zemský advokát. Od 1740 byl externím a od 1747 řádným profesorem praktického práva na pražské univerzitě, kde přednášel také římské a církevní právo. 1751–53 zastával funkci děkana právnické fakulty a 1754 rektora univerzity. Poté byl povolán do Vídně, kde se stal členem několika právních a soudních komisí. 1748–60 byl členem vídeňského Nejvyššího soudního úřadu, 1748 členem Komise pro Kompilaci nového zemského zřízení pro Čechy, od 1753 členem a hlavním referentem vídeňské Komise pro vypracování civilního kodexu (Codex Theresianus), 1756 jmenován dvorním radou Nejvyššího soudního úřadu a od 1759 byl též členem Kriminální dvorské komise, která se zabývala vypracováním hrdelního řádu.

Vedle své univerzitní a státní kariéry se věnoval i advokacii. Jako advokát proslul 1742 při úspěšné obhajobě mnohých českých šlechticů, kteří během francouzsko-bavorské okupace Čech uznávali bavorského vévodu Karla VII. jako českého krále. Těsně před smrtí ho Marie Terezie povýšila A. do šlechtického stavu s titulem rytíř Království českého.

D: Justitia terrae renata, 1732; Thomas de Aquino jurisprudentiae ad normam legis aeternae instaurator, 1747; Dissertatio juridica de confessione civili et criminali, addita juris bohemici dispositione et observationibus practisis, 1750; Dissertatio juridica de contumacia, 1752.

L: BL 1, s. 35n.; OSN 2, s. 1139; Maasburg, 105n. (2. vyd. 1891, 127n.); A. Modelhart, Die im Landesarchiv zu Troppau befindlichen Standeserhöhungen vom Jahre 1642 bis 1760, in: Zeitschrift für Geschichte und Kulturgeschichte Österreich-Schlesien 12, 1917, s. 74n.

Jiří-Joseph Veselý