BÍBOVÁ Regina 16.7.1864-4.5.1927

Z Personal
Regina BÍBOVÁ
Narození 16.7.1864
Úmrtí 4.5.1927
Místo úmrtí Praha
Povolání 54- Etnograf
Citace Biografický slovník českých zemí 5, Praha 2006, s. 480

BÍBOVÁ, Regina, * 16. 7. 1864 ?, † 4. 5. 1927 Praha, industriální učitelka a propagátorka lidového krajkářství

Představitelka českého krajkářství přelomu 19. a 20. století. Spolupracovala se starší kolegyní Marií A. Smolkovou (1861–1904), která od 1891 vedla kursy paličkování na Městské průmyslové pokračovací škole pro dívky v Praze a po jejím onemocnění převzala výuku na této škole. Obě učitelky podnikly několik společných studijních cest za krajkářskou výrobou do Krušnohoří, Pošumaví, na Vamberecko, Moravu, do Slezska i na Slovensko. Shromážděný bohatý materiál chtěly vydat tiskem, vyšel však až po smrti Smolkové, a to péčí B. Jako spoluautorka dokončila a zajistila vydání z hlediska shromážděného materiálu velmi důležité práce Krajky a krajkářství lidu slovanského v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a Uherském Slovensku (1908). Sama pak uveřejnila několik instruktivních textů (Pletení na podušce, čili paličkování krajek, 1912) a časopiseckých článků o pletařství a krajkářství slovanském i českém v Národopisném věstníku českoslovanském, Časopisu vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci, Národopisném sborníku českoslovanském a o umělecké hodnotě krajky v časopisu Náš směr.

D: O krajce, in: Národopisný sborník českoslovanský 8, 1902, s. 21n.; Krajky, in: Česká dívka 3, 1906–07, č. 6, s. 93n.; Možno-li tkanice a pletenice považovati za prvotní dílo pletení na podušce…, in: Národopisný věstník českoslovanský 7, 1912, s. 25n.; O starobylosti a původnosti pletení u Slovanů, in: Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 24, 1907, č. 1–2, s. 20n.; Výstava krajek v Národopisném muzeu českoslovanském v Praze, in: Národopisný věstník českoslovanský 5, 1910, č. 9, s. 187n.; Umělecká hodnota krajky, in: Náš směr 2, 1911, č. 12, s. 253n.; Umění v krajkách, in: Ornamenty 1, 1913, s. 2n.; Lidová umělkyně, in: Ženský svět 20, č. 3, 10. 2. 1916, s. 71n.; Lidová umělkyně, in: tamtéž 20, č. 21–22, 25. 12. 1916, s. 427n.; Podvinky – vzory díla Krajky a krajkářství lidu slovanského, 1938.

L: V. Havelková – M. Smolková – R. B., Krajky a krajkářství lidu slovanského (recenze), in: Národopisný věstník českoslovanský 3, 1908, s. 46n.; Č. Zíbrt, Krajkářství v zemích Koruny české a na Slovensku, in: ČL 17, 1908, s. 375n.; J. Cibulková, R. B. Vzpomínka vděčné žákyně, in: Škola a rodina 3, 1929–30, s. 51n.; M. Štěpánková, Marie A. Smolková a R. B., in: Krajka 7, 2005, č. 1, s. 3.

P: osobní pozůstalost Národopisné muzeum Praha.

Marie Štěpánková, Richard Jeřábek