BÍLÝ Julius 2.11.1895-14.1.1970

Z Personal
Julius BÍLÝ
Narození 2.11.1895
Místo narození Ivančice
Úmrtí 14.1.1970
Místo úmrtí Brno
Povolání 6- Botanik
Citace Biografický slovník českých zemí 5, Praha 2006, s. 511

BÍLÝ, Julius, * 2. 11. 1895 Ivančice, † 14. 1. 1970 Brno, botanik, učitel

Pocházel z učitelské rodiny. Studoval na gymnáziu a na učitelském ústavu v Brně. Působil jako učitel, později jako ředitel na dívčí škole ve Šlapanicích u Brna, kromě let 1927–28, kdy učil ve Spišské Nové Vsi na Slovensku. Už v době studií se věnoval botanice, sestavil herbář vyšších rostlin, který obsahoval asi 6 000 položek. Ve spolupráci s botaniky O. Richterem a J. Podpěrou se začal zabývat studiem řas (Algae), především jednobuněčných rozsivek (Diatomae), vyskytujících se ve vodách na území Čech, Moravy a Slovenska. Poprvé zpracoval vegetaci rozsivek z lokality Věčný déšť ve Velické dolině ve Vysokých Tatrách, v lázních Piešťany a v přírodní rezervaci rybníka Řežabinec u Ražic na Písecku. S P. Marvanem popsal dva nové druhy rozsivek Achnanthes catenata a Eunotia ruzickae. Spolupracoval s významnými evropskými algology. Výsledky výzkumu rozsivek z taxonomického i ekologického hlediska publikoval v několika odborných časopisech a sbornících, byl spoluautorem jedné z prvních komplexních hydrobiologických studií na řekách Hnilec a Hornád, která vyšla knižně.

D: Hydrobiologia Hnilca a Hornádu, Bratislava 1952 (s L. Hanuškem a O. Winklerem); Příspěvek ku květeně moravských rozsivek, in: Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně 8, 1925, s. 122n.; Druhý příspěvek ku poznání moravských rozsivek, in: tamtéž 9, 1926, s. 83n.; Třetí příspěvek ku poznání květeny moravských rozsivek, in: tamtéž 12, 1929, s. 1n.; Nové neb méně známé moravské rozsivky, in: tamtéž 15, 1932, s. 16n.; Příspěvek ku poznání květeny Vysokých Tater, in: Práce Moravské přírodovědní společnosti 13, 1941, č. 2, s. 1n.; Řasy státní přírodní reservace Řežabinec u Ražic. Rozsivky (Bacillariophyceae), in: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 4, 1964, s. 77n.

L: O. Lhotský – P. Marvan, J. B. šedesátníkem, in: Preslia 28, 1956, s. 102n.; nekrolog in: tamtéž 43, 1971, s. 274n.; BLS 1, s. 425.

Ľudmila Ďuranová