BÍLEK Jan 8.7.1921-23.9.1983

Z Personal
Jan BÍLEK
Narození 8.7.1921
Místo narození Louny
Úmrtí 23.9.1983
Místo úmrtí Praha
Povolání 7- Zoolog
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 5, Praha 2006, s. 504-505

BÍLEK, Jan, * 8. 7. 1921 Louny, † 23. 9. 1983 Praha, zemědělský odborník, zvěrolékař, fyziolog

Absolvoval veterinární studia, získal titul MVDr. a 1950–52 působil jako odborný asistent Ústavu anatomie a fyziologie zvířat na Vysoké škole zemědělského a lesního inženýrství v Praze. 1952–60 byl vědeckým pracovníkem Výzkumného ústavu živočišné výroby ČSAZ v Uhříněvsi (Praha). Tam se zaměřil na výzkum a chov skotu, dále pracoval na rozvoji selekčních a hybridizačních programů a zabýval se otázkami fyziologie reprodukce a výživy, včetně výzkumu vhodnosti používaných krmiv. Byl školitelem mladých vědeckých pracovníků. Od 1960 externě přednášel jako docent zootechnické disciplíny na VŠZ v Praze a získal vědeckou hodnost doktora zemědělsko-lesnických věd (DrSc.). 1962 byla v Uhříněvsi zřízena nová Laboratoř fyziologie a genetiky živočichů ČSAV a B. se stal jejím vedoucím, současně byl pověřen i vedením oddělení fyziologie hospodářských zvířat. Úkolem laboratoře bylo studium fyziologie užitkových vlastností hospodářských zvířat a genetických markerů z hlediska reprodukční genetiky. 1973 se laboratoř přejmenovala na Ústav fyziologie a genetiky hospodářských zvířat a B. zůstal jejím ředitelem. Specializoval se, jako jeden z průkopníků oboru, na fyziologii laktace a jejích regulačních mechanismů. Význam měly i jeho studie o ejekčním reflexu a rozpracování radiografické metody pořizování snímků struktury určité živočišné tkáně. 1967 se stal členem vědeckého kolegia teoretických základů zemědělství ČSAV, 1975 členem korespondentem ČSAV, 1978–81 zastával funkci předsedy vědeckého kolegia základů zemědělství a 1982 byl místopředsedou tohoto orgánu.

D: Regulační mechanismy laktace významné pro získávání mléka, 1965.

L: Tomeš 1, s. 98; ČBS, s. 48; MSB 5 – dodatky, s. 20; L. Skala, Naši předchůdci 1, s. 33; Biografický slovník okresu Louny, 2000, s. 17; ČSAV 1978 – informační příručka, 1979, s. 94; ČSAV 1982 – informační příručka, 1983, s. 33.

Zdeněk Koleška