BÍLEK Rudolf 26.11.1867-2.5.1947

Z Personal
Rudolf BÍLEK
Narození 26.11.1867
Místo narození Praha
Úmrtí 2.5.1947
Místo úmrtí Praha
Povolání 72- Sportovec nebo činitel tělesné kultury
Citace Biografický slovník českých zemí 5, Praha 2006, s. 505-506

BÍLEK, Rudolf, * 26. 11. 1867 Praha, † 2. 5. 1947 Praha, sokolský cvičitel a funkcionář

Studium na gymnáziu nedokončil, poté absolvoval Čs. obchodní akademii a jednoroční vojenskou službu. V srpnu 1888 nastoupil do účtárny v Pražských obecních plynárnách, kde pracoval až do konce října 1921, kdy byl penzionován. Od mládí cvičil ve vyšehradském Sokole, v němž postupně převzal funkce cvičitele a náčelníka jednoty. Stal se blízkým spolupracovníkem dr. Jindřicha Vaníčka a po ustavení České obce sokolské (ČOS) 1889 byl zvolen prvním místonáčelníkem sokolské ústřední organizace. 1904–13 organizoval cvičitelské kursy ČOS a vedl zemské cvičitelské školy. Působil i jako redaktor Sokolského věstníku. Aktivně spolupracoval při organizaci sokolských sletů a na V. sletu (1907) poprvé přivedl na cvičiště ženy.

V říjnu 1918 se B. přihlásil dobrovolně do sokolských ozbrojených oddílů a na konci listopadu (23. 11.) se stal velitelem I. pluku Stráží svobody, které vytvářelo ministerstvo národní obrany ze členů sokolských jednot. Na počátku února 1919 odjel na Slovensko a se svým plukem se zúčastnil bojů s maďarskými bolševiky u Nitry a Nových Zámků (20. 6. 1919). Činnost sokolské Stráže svobody byla ukončena v listopadu 1919 a její pluky byly nahrazovány jednotkami vznikající československé armády. Ve třicátých letech B. soustřeďoval vzpomínky a další prameny k zachycení historie sokolských dobrovolnických oddílů z let 1918–19.

D: O technické části cvičení žen a pokyny směrodatné, 1901; Statistika České obce sokolské za rok 1905, 1906; Statistika České obce sokolské za rok 1910, 1911.

L: M. Kavalír, Pomalu odcházejí …, in: Sokolský věstník XLV, 1947, č. 21, s. 298 (nekrolog); P. Ježek, Česká knižní tělovýchovná literatura, 1968, s. 26n.

P: NM, Historické muzeum, archiv Tyršova muzea tělesné výchovy a sportu, Praha.

Miloslav Martínek