BĚLAŘ Antonín 1.7.1899-25.7.1976

Z Personal
Antonín BĚLAŘ
Narození 1.7.1899
Místo narození Horní Moštěnice u Přerova
Úmrtí 25.7.1976
Místo úmrtí Brno
Povolání 2- Fyzik
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 3, Praha 2005, s. 348-349

BĚLAŘ, Antonín, * 1. 7. 1899 Horní Moštěnice u Přerova, † 25. 7. 1976 Brno, matematik, fyzik

Vystudoval matematiku a fyziku na Přírodovědecké fakultě UK v Praze (1923). Celý život působil v Brně nejprve jako asistent profesorů fyziky Františka Nachtikala a Vladimíra Nováka na české technice, 1927 obhájil disertaci zabývající se Reichenbachovou axiomatikou Einsteinova časoprostoru. Později vyučoval jako středoškolský učitel matematiky a fyziky na brněnských gymnáziích. Za okupace byl pracovně nasazen v brněnské továrně Pučan & Pospíšil, později byl nacisty internován. V posledních týdnech války uprchl a začal se podílet na přípravě poválečné pravidelné výuky gymnázií. V květnu 1945 se stal na gymnáziu v Brně-Křenové ulici zatímním správcem školy. Po zřízení pedagogické fakulty v Brně 1946 byl pověřen vedením semináře pro fyziku, v listopadu 1948 se stal mimořádným profesorem. 1949–50 externě vypomáhal ve vedení Ústavu fyziky Lékařské fakulty MU. V březnu 1951, kdy se zřizovaly na pedagogických fakultách katedry, byl B. pověřen vedením katedry matematiky a fyziky. 1962 mu Jednota českých matematiků a fyziků udělila pedagogické vyznamenání II. stupně a 1970 odešel do výslužby. Byl autorem a spoluautorem mnoha učebnic fyziky pro základní a střední školy a řady skript fyziky pro pedagogické školy. Bibliografie jeho prací zahrnuje 60 titulů včetně odborných časopiseckých článků.

D: Fyzika pro 1. ročník pedagogických škol (spolu s J. Janovičem a Al. Pechem), 1966, 2. vyd. 1968; Fyzika pro 2. ročník pedagogických škol (spolu s J. Janovičem a Al. Pechem), 1966; Fyzika pro pedagogické fakulty (spolu s Al. Hlavičkou, J. J. Krmešským a A. Špeldou), 1971; Dynamické zákony Newtonovy, 1964.

L: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 14, 1969, s. 238; tamtéž 22, 1977, s. 44; Matematika a fyzika ve škole 7, 1976, s. 306.

Jaroslav Folta