BŘEŇ Jiří 21.1.1929-2.12.1995

Z Personal
Jiří BŘEŇ
Narození 21.1.1929
Místo narození Liberec
Úmrtí 2.12.1995
Místo úmrtí Praha
Povolání 52- Archeolog
Citace Biografický slovník českých zemí 8, Praha 2007, s. 244

BŘEŇ, Jiří, * 21. 1. 1929 Liberec, † 2. 12. 1995 Praha, archeolog

Od 1948 studoval na Filozofické fakultě UK v Praze pravěkou i klasickou archeologii. Od promoce (PhDr. 1952) působil po celý život v oddělení prehistorie a protohistorie Národního muzea v Praze jako odborný, od 1956 jako vědecký pracovník (CSc. 1964), v letech 1978–93 jako vedoucí oddělení (v této funkci byl i redaktorem edice NM Fontes archaeologici Pragenses). Do 1969 spravoval též sbírky klasické archeologie. Přednášel protohistorii na Vysoké škole pedagogické v Praze, pak na Pedagogické fakultě UK v Brandýse nad Labem. Zpočátku se zaměřoval na památky doby římské, ale už v 50. letech, kdy byl pověřen výzkumem hradiště Obří hrad u Kašperských Hor, se trvale věnoval době laténské, zejména pozdní (období tzv. oppid). Jeho činnost byla spjata s výzkumem keltského oppida u Třísova na Českokrumlovsku (1954–82) – hlavně z tamních poznatků vycházely B. studie k obecnějším otázkám. Kromě publikací prezentoval keltskou kulturu i v řadě výstav připravovaných kolektivně (expozice NM Pravěk Československa 1958, resp. 1966) i samostatně (Malovaná keramika keltských měst, NM 1975). Byl členem řady zahraničních vědeckých institucí, jako expert UNESCO se podílel na vedení československé archeologické expedice na Srí Lance (Anuradhapura 1982–83).

B. patřil k našim předním specialistům na keltskou kulturu doby laténské v Čechách a v Evropě.

D: Černé (švartnové) náramky v českém laténu, in: Sborník NM 9, 1955, č. 1; kapitoly o době laténské, římské a stěhování národů, in: J. Neustupný a kol., Pravěk Československa, 1960; Význam spon pro datování keltských oppid v Čechách, in: Sborník NM 18, 1964, č. 5; Keltské oppidum Třísov, 1966 (též anglicky a rusky); Pozdnělaténská malovaná keramika v Čechách, in: Sborník NM 27, 1973, č. 4–5; Spony se spojenou tzv. středolaténskou konstrukcí v Čechách, in: ČNM (hist.) 142, 1973, s. 1n.; Základní typy keltské architektury ve střední Evropě, in: Architektura ČSR 34, 1975, s. 133n.; Earliest settlements with urban character in Central Europe, in: B. Cunliffe – T. Rowley (ed.), Oppida, Oxford 1976, s. 81n.; R. Pleiner (ed.), Pravěké dějiny Čech, 1978, kapitola XII. 6; J. Bouzek (ed.), Ceylon between East and West. Anuradhapura, Abhayagiri Vihara 1981–1984, 1993.

L: AR 41, 1989, s. 88n. (s bibliografií); I. Hásek, K šedesátinám J. B., in: ČNM (hist.), 158, 1989, s. 109n.; M. Lička, Úmrtí PhDr. J. B., CSc., in: AR 48, 1996, s. 525n.; K. Sklenář, Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů, 2005, s. 93n.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Karel Sklenář