BŘENEK Antonín František 23.10.1848-18.11.1908

Z Personal
Antonín František BŘENEK
Narození 23.10.1848
Místo narození Brno
Úmrtí 18.11.1908
Místo úmrtí Baden u Vídně (Rakousko)
Povolání 75- Sochař nebo medailér
Citace Biografický slovník českých zemí 8, Praha 2007, s. 244-245

BŘENEK, Antonín František, * 23. 10. 1848 Brno, † 18. 11. 1908 Baden u Vídně (Rakousko), sochař, pedagog

Byl synem Josefa Aloise B. (1820–1878), měšťanského sochaře v Brně čp. 32, u něhož se také vyučil řemeslu. Od 1872 studoval na Uměleckoprůmyslové škole ve Vídni a již od 1874 na tamní Akademii v mistrovské speciálce Caspara von Zumbusche. Pak působil jako profesor modelování a kreslení na uměleckoprůmyslových školách v Liberci a v období 1881–1905 ve Vídni. Během svých studií spolupracoval s C. von Zumbuschem na některých pomnících ve Vídni, mj. císařovny Marie Terezie a Ludwiga van Beethovena. Vliv učitele se projevoval i v B. samostatné sochařské tvorbě, jež nese výrazné znaky neobarokního historismu a později naturalismu přelomu devatenáctého a dvacátého století. Vytvářel plastiky pro architekturu, portrétní busty, pomníky a díla pro kostely v kameni i bronzu. Jeho práce byly umístěny po celé rakousko-uherské monarchii, mj. ve Vídni, Liberci, Novém Jičíně a v Brně.

D: Thieme – Becker 4, s. 578n. (kde soupis B. prací); výběr – Vídeň: Akademie věd, pomník J. Treitela; Hofburg, Michaelertrakt, alegorické sochy v nikách rotundy (1893); Neue Burg, sochy na průčelí; Dům umělců, socha D. Velázqueze (1909); radnice, sochy na fasádě; parlament, čtyři sochy na atice, socha Augusta ve sněmovním sále; Ústřední hřbitov, náhrobek C. Sitteho, mramorový reliéf na náhrobku sochaře H. Kalmsteinera, portrétní busta na náhrobku rodiny Schrankovy, portrétní medailon a plastika Anděla na náhrobku malíře L. Petrovitse, reliéf na náhrobku rodiny Schemberovy; Brno: pomník starosty města G. Winterhollera (1895, dodnes se dochovaly pouze fragmenty), pomník F. Grillparzera (zničen); pomník císaře Josefa II. (zachovány plastiky, 1892); Liberec: pomník císaře Josefa II. (1923 sejmut, za druhé světové války roztaven); Olomouc: kašna s chlapcem na delfínu.

L: Heller 5 (1892), s. 11; Thieme – Becker 4, s. 578n.; Toman 1, s. 109; BL 1, s. 143; NEČVU 1, s. 94; DBE 2, s. 111n.; Saur 14, s. 113; L. Pelcová, Osudy jednoho pomníku. A. B. a jeho brněnský monument Josefa II., in: DaS 18, 1996, č. 4, s. 33n.

P: MZA Brno, fond E 67 Sbírka matrik, č. 16 875, Matrika narozených římskokatolického farního úřadu Brno – sv. Jakub, sv. XXV, fol. 3.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Hana Karkanová