BŘETISLAV Olomoucký ?1145-?1201

Z Personal
BŘETISLAV Olomoucký
Narození po 1145
Místo narození ?Olomouc
Úmrtí před 1201
Povolání 41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu
Citace Biografický slovník českých zemí 8, Praha 2007, s. 250

BŘETISLAV Olomoucký, * ? po 1145 ? Olomouc, † před 1201 ?, údělný kníže

Pocházel z rodu Přemyslovců. Byl mladším synem Oty III. Dětleba Olomouckého († 12. 5. 1160) a jeho manželky Durancie († 13. 12. po 1160), jejíž původ není znám. Snad pod záminkou, že v době otcovy smrti nebyli synové Vladimír (* 1145–† 10. 12. 1200) a B. ještě dospělí, spravoval Olomoucko český král Vladislav II. 1162 nebo 1163 je však předal svému synovi Bedřichovi. Když 1172 Bedřich nastoupil na český trůn, vystřídali se v olomouckém údělu další Přemyslovci, až v září 1182 převzal správu celé Moravy Konrád Ota Znojemský. Když se i on stal českým knížetem (po 25. 3. 1189), uvedl oba bratry do olomouckého knížectví. V říjnu 1190 se zúčastnili sjezdu v Praze, kde mimo jiné svědčili jako „moravská knížata“ při obdarování louckého kláštera. V údělu zůstali i za vlády Jindřicha Břetislava. 13. 1. 1196 učinil B. se souhlasem svého bratra donaci ve prospěch hradišťského kláštera (o tři týdny dříve dával souhlas k donaci svého bratra). Jméno a původ B. manželky nejsou známy, syn Siffrid byl olomouckým kanovníkem († 1227).

L: V. Novotný, České dějiny 1/2, 1913, 1/3, 1928, rejstřík.

P: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (ed. G. Friedrich), 1, 1905–07, č. 326, 353, 354, 402, 411; 2, 1912, č. 21, 199.

Marie Bláhová