BAŠE Jan 9.10.1882-?1958

Z Personal
Jan BAŠE
Narození 9.10.1882
Místo narození Opočno
Úmrtí po 1958
Povolání 13- Geodet nebo kartograf
63- Spisovatel
Citace Biografický slovník českých zemí 3, Praha 2005, s. 268

BAŠE, Jan, * 9. 10. 1882 Opočno, † po 1958 ?, zeměměřič, technický úředník, odborný publicista

Pocházel z rozvětvené české protestantské rodiny žijící na Opočensku. Dětství strávil ve mlýně v rodném kraji u svého dědečka, kde začal navštěvovat i obecnou školu. Dokončil ji však po přestěhování rodičů do Prahy 1892 v Karlíně. Dále pokračoval 1892–99 ve studiu na karlínské reálce a 1899 až 1901 absolvoval zeměměřičské studium na České technice v Praze. Po krátkém působení při katastrálním úřadu na Smíchově odešel 1902 do Sarajeva. V Bosně a Hercegovině pracoval při novém katastrálním měření, zakládání pozemkových knih, provádění daňové reformy a různých organizačních úkolech do 1919. Po první světové válce vstoupil jako významný odborník do služeb nové jugoslávské vlády a působil jako šéf oddělení pro vyměřování Srbska, Černé Hory a Makedonie při ministerstvu financí v Bělehradu. Současně o něj projevila zájem i československá vláda. 1920 se rozhodl vrátit do vlasti a 1. 4. 1921 převzal v Bratislavě vedení celého slovenského katastru. Na Slovensku působil do 1935, kdy odešel vzhledem ke zdravotním obtížím na vlastní žádost do výslužby v hodnosti vládního rady. Poté žil většinou v Praze a působil jako člen zkušebních komisí na vysokých technických školách v celé republice. Stal se také odborným poradcem Hypoteční banky České v Bratislavě. Publikoval většinou v odborných časopisech, jako byly Zeměměřičský věstník a Zeměměřičský obzor SIA. B. obsáhlé paměti zůstaly v rukopise. Poslední léta svého života strávil v Dlouhé Lhotě u Mladé Boleslavi.

D: Dvacet let činnosti zeměměřičských inženýrů na Slovensku, in: Zeměměřičský věstník 26, 1938, č. 4, s. 60n.; Jugoslávie očima československého zeměměřiče, in: Zeměměřičský obzor SIA 8/35, 1944, č. 9, s. 137n.

L: P. Vošahlíková, Von Amts wegen, Wien 1998, s. 179n.

P: Archiv NTM, Praha.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Pavla Vošahlíková