BABOROVÁ-ČIHÁKOVÁ Marie Zdenka 17.1.1877-29.9.1937

Z Personal
Marie Zdenka BABOROVÁ-ČIHÁKOVÁ
Narození 17.1.1877
Místo narození Praha
Úmrtí 29.9.1937
Místo úmrtí Čelákovice
Povolání 56- Filozof
7- Zoolog
6- Botanik
Citace Biografický slovník českých zemí 2, Praha 2005, s. 163-164

BABOROVÁ-ČIHÁKOVÁ, Marie Zdenka, * 17. 1. 1877 Praha, † 29. 9. 1937 Čelákovice, zooložka

Dcera Josefa B. (?–1908), řídícího učitele, a sestra Josefa Floriána B. (1872–1951), lékaře a profesora biologie na bratislavské Komenského univerzitě. Navštěvovala první české dívčí gymnázium založené 1890 spolkem Minerva, maturitní zkoušku 1896 musela tehdy složit na chlapeckém c. k. Akademickém gymnáziu. Byla první ženou v rakousko-uherské monarchii, která absolvovala na území tohoto státu řádná vysokoškolská studia. Studovala nejprve jako hospitantka a od 1897 jako řádná posluchačka zoologii a geografii na filozofické fakultě, vybrané teoretické obory na lékařské fakultě české univerzity a zoologii a botaniku na filozofické fakultě německé univerzity v Praze. Absolvovala na základě disertační práce Úvod ke studiu o tukovém tělese členovců, rigorózní zkoušky ze zoologie a geografie složila v dubnu a na počátku června 1901 u Františka Vejdovského a Jana K. Palackého, z filozofie u Tomáše G. Masaryka a Františka Drtiny. Slavnostní promoce se konala ve Velké aule Karolina 17. 6. 1901. Potom pracovala, pravděpodobně až do počátku 1906, jako asistentka v Ústavu pro zoologii, srovnávací anatomii a embryologii UK. Odborný zájem zaměřila především na studium dírkonožců a hmyzu. Své znalosti uplatnila při spolupráci na Ottově slovníku naučném a s bratrem napsala pro Velký illustrovaný přírodopis – část Hmyz a bezpáteřní (ed. Jiří Janda), oddíl Nižší bezpáteřní. 1903 se provdala za ředitele První diskontní společnosti v Praze Stanislava Čiháka (1874–1937), od 1910 spolumajitele firmy „Červinka a Čihák, továrna na hospodářské stroje“ v Čelákovicích. Je pohřbena v Jílovém u Prahy.

L: OSND 1/2, s. 1304; Zlatá Praha 18, 1901, č. 35, s. 408; Kalendář paní a dívek českých, 15, 1902, s. 148; M. Štemberková, Doktorky fi lozofi e a medicíny na pražské univerzitě od 1901 do konce první světové války, in: Documenta pragensia XIII, s. 213n.; B. Svadbová, První vysokoškolačky na pražské univerzitě a jejich uplatnění, in: Tvar 1993, č. 30–40, s. 14n.; Z. Šesták – R. Kvačková, Jak ženy dobyly české univerzity, in: Lidové noviny, 15. 6. 2001, s. 17.

P: Městské muzeum Čelákovice

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jana Brabencová