BACH Friedrich 13.3.1817-5.11.1865

Z Personal
Friedrich BACH
Narození 13.3.1817
Místo narození Hradec Králové
Úmrtí 5.11.1865
Místo úmrtí Vršac (Srbsko)
Povolání 63- Spisovatel
15- Lékaři
Citace Biografický slovník českých zemí 2, Praha 2005, s. 172-173

BACH, Friedrich, * 13. 3. 1817 Hradec Králové, † 5. 11. 1865 Vršac (Srbsko), lékař, básník, hudebník

Roku 1824 se s rodiči přistěhoval do Prahy, kde absolvoval staroměstské akademické gymnázium. Na Karlo-Ferdinandově univerzitě vystudoval filozofii a lékařství, doktorem medicíny byl od 1844. Lékařskou praxi zahájil v Praze a okolí. 1847 odjel jako železniční lékař do Banátu (dnes Rumunsko) do Oravice (Oraviţa) pomáhat proti tyfové epidemii a v oblasti pak již zůstal. 1851 se stal důlním lékařem ve Steyerdorfu (dnes Anina) a od 1855 v Režici (dnes Reșiţa). Ve druhé polovině 30. let napsal své první básně, německé i české. Pro B. byla charakteristická uvolněná stavba verše. Ve své tvorbě se hlásil k inspiraci dílem Karla Hynka Máchy. Po 1837 patřil ke skupině literátů kolem časopisu Ost und West, podporujících spolupráci Čechů a Němců v Čechách. Poprvé na sebe upozornil cyklem romanticky laděných básní Lieder vom Sterben (1838) a první básnickou sbírkou Die Sensitiven (1839), kterou později vydal v rozšířeném vydání pod názvem Gedichte (1847), od 1843 publikoval v Květech. Poslední báseň Ex ponto, vzpomínka na Vyšehrad uveřejnil 1854 v almanachu vydaném u příležitosti svatby císaře Františka Josefa I. Byl také výtečným pianistou (studoval u V. J. Tomáška). Patřil k okruhu hudebníků, kteří v Praze ve 40. letech propagovali romantismus.

D: soupis in: J. Reinwarth, F. B., Gedichte, 1900, sv. 3.

L: Wurzbach 1, s. 110n.; OSN 3, s. 87; BL 1, s. 37; R. Wolkan, Geschichte der deutschen Literatur in Böhmen und in Sudetenländern, Augsburg 1925, s. 59 ad.; (E. Hanslick), Dokonalý antiwagnerián. Paměti, fejetony, kritiky, výbor z díla, 1992, s. 18n.; J. Peřina, Přehledné dějiny vztahů české a německo-české literatury v 19. století, 1996, s. 112; B. a E. Lomnäs – D. Strauss, Auf der Suche nach der poetischen Zeit. Der Prager Davidsbund 1–2, Saarbrücken 1999, zvl. sv. 1, s. 65n., 178n., sv. 2, s. 206n., 292n.

Jitka Lněničková, Jitka Ludvová