BAKALÁŘ-ŠTĚTINA Mikuláš ?1450-?1520

Z Personal
Mikuláš BAKALÁŘ-ŠTĚTINA
Narození kolem 1450
Úmrtí před 1520
Povolání 69- Knihtiskař nebo typograf
67- Nakladatel nebo vydavatel
64- Překladatel
Citace Biografický slovník českých zemí 2, Praha 2005, s. 182

BAKALÁŘ-ŠTĚTINA, Mikuláš, * kolem 1450 ?, † před 1520 ?, knihtiskař a překladatel

Původem Slovák. Na studiích v Krakově mezi 1470–75 získal bakalářský titul. Kolem 1488 se usadil v Plzni a 1498–1513 tam působil jako tiskař. V Plzni se též oženil a od 1493 byl plzeňským měšťanem. Jeho produkce se soustředila zejména na drobné tisky osvětového nebo zábavného zaměření, které zřejmě většinou sám překládal a upravoval. Např. z Breidenbachova spisu Sanctarum peregrinationem in montem Sion ad venerandem Christie sepulchrum in Jerusalem opusculum převzal dvě kapitoly a vydal jako dva tisky: Traktát o zemi Svaté a Život Mahomedův (oba 1498). Cestopisného rázu je též Ameriga Vespucciho Spis o nových zemích (1503–04?) i text nazvaný Mandevilly knížka o putování jeho (1510 a 1513). B. tisky jsou žánrově pestré, např. 1498 vydal též veršovanou satiru Podkoní a žák, nábožensky vzdělavatelský Lucidář, Život Adama a Evy, spis T. Kempenského O následování Krista Pána a anonymní Traktátík o nesnadnostech při velebné svátosti. 1501 vydal překlady spisů Jana Zlatoústého a sv. Cypriána připravené českými humanisty, tiskl však i kalendáře, pranostiky, minuce. Z tisků obsáhlejších to byl např. Žaltář (1499 a 1508), Kronika sedmi mudrců (1501), Barlaam a Josafat (1504) a Guarinův latinsko-český slovník Vocabularius Lactifer (1511). Od 1506 vydával některé práce spolu s norimberským tiskařem Hieronymem Höltzlem.

L: M. B. Š. Štúdie a materiály o živote a diele slov. prvotlačiara v Plzni, Bratislava 1966 (se soupisem literatury); OSN 3, s. 111; J. Volf, Dějiny českého knihtisku do r. 1848, 1926, s. 11n.; Z. V. Tobolka, Dějiny československého knihtisku v době nejstarší, 1930, s. 68; M. B. Š., in: Listy filologické 90, 1967, s. 420n.; M. Bohatcová a kol., Česká kniha v proměnách staletí, 1990, s. 135n.; BLS 1, s. 163n. (se soupisem literatury).

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Hana Bočková