BAKEŠOVÁ Lucie 26.12.1853-2.4.1935

Z Personal
Lucie BAKEŠOVÁ
Narození 26.12.1853
Místo narození Blansko
Úmrtí 2.4.1935
Místo úmrtí Brno
Povolání 79- Sběratel nebo upravivatel lidových písní
54- Etnograf
Citace Biografický slovník českých zemí 2, Praha 2005, s. 183-184

BAKEŠOVÁ, Lucie (roz. Wanklová), * 26. 12. 1853 Blansko, † 2. 4. 1935 Brno, etnografka, sociální pracovnice

Sběratelka lidových tradic, organizátorka a propagátorka národopisného ruchu na Brněnsku, osvětová a sociální pracovnice B. byla nejstarší z dcer moravského archeologa Jindřicha Wankla, sestra etnografek Vlasty Havelkové a Madleny W. Provdala se za učitele, hudebníka a organizátora hudebního života v Blansku, poté poslance moravského sněmu a statkáře Františka Bakeše, který se na její národopisné činnosti podílel. Manželé žili v Ořechovičkách u Brna a později v Brně. B. zahájila svou sběratelskou národopisnou činnost na popud Ignáta Wurma a inspirována sbírkou Františka Sušila. Popsala letnicové obchůzky dívek s obřadním tancem „královničky“ tak, jak si je pamatovaly staré ženy v Ořechově. Později zachytila zprávy o nich na dalších místech na Brněnsku, Tišnovsku i Blanensku. Shromážděný materiál se jí stal podkladem k sestavení tanečního pásma, které uvedla v Olomouci, v Brně a na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze 1895. Publikovala je pod názvem Královničky. Staré národní tance obřadné se zpěvy (Praha 1889, spolu s F. Bakešem), což přispělo k rozšíření taneční skladby v různém prostředí, venkovském i městském. V obřadním tanci i v dalších jarních obyčejích B. spatřovala památku zaniklého uctívání slovanských bohů. Pokoušela se o rekonstrukce lidových obyčejů a jejich obnovené uvádění na národopisných slavnostech (v Ořechově 1888, v Troubsku 1894, na Moravském roku v Brně 1914 aj.). Zaznamenávala moravské lidové obyčeje, písně, metody lidového léčení, pořekadla, tance, dětské pohybové hry, některé projevy lidového výtvarného umění aj. Psala též populární úvahy o lidové písni a tanci. Spolupracovala s Leošem Janáčkem, Františkou Xaverou Běhálkovou a Martinem Zemanem při sběru lidových písní a tanců. Působila jako předsedkyně národopisného odboru Ženského výrobního a vzdělávacího spolku Vesna v Brně. Její národopisné příspěvky jsou roztroušeny v časopisech a příležitostných publikacích. Zachovalo se v ní velké množství konceptů, popisů a článků publikovaných v různých tiscích. Některé materiály o tancích byly otištěny 1904–05 v letáčcích Ženské útulny v Brně, kde B. mj. s chovankami lidové tance nacvičovala. Byla členkou řady charitativních organizací (Ženská útulna, Mírová jednota v Brně), dala podnět k vybudování domova pro staré a nemocné lidi, jenž se na radu jejího syna MUDr. Jaroslava B. změnil v léčebný a výzkumný ústav (Dům útěchy v Brně), založila spolek pro ochranu zvířat (Živa).

D: Národní tance na Moravě, díl 1–3, 1891–93 (spolu s L. Janáčkem, F. X. Běhálkovou a M. Zemanem); příspěvky v časopisech: Od Horácka k Podyjí 8, 1931, s. 1n.; Obzor 12, 1889; Časopis vlasteneckého spolku musejního v Olomouci (dále ČVSMO) 20, 1903; 35, 1924; 9, 1892; 10, 1893; 14, 1897; 24, 1907; ČL 3, 1894; Věstník učitelek ručních prací 6, 1917; Moravské listy 3, 8. a 10. 1. 1891; Slavnosti a obyčeje lidové z Moravy na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze 1895 (dále NVČ), s. 83n. (spolu s K. Sojkou a M. Kocmanem).

L: OSND 1/1, s. 401; HS 1, s. 43; M. Steyskalová, L. B., Letáček Útulny ženské v Brně 20, 1922–23, s. 1n.; J. Wurmová, L. B., in: ČVSMO 47, 1934, s. 50n.; B. Čumpelíková, Úloha Národopisné výstavy českoslovanské v posílení tradice lidového tance, in: ČL 57, 1970, s. 178n.; V. Bednářová, Wanklovy dcery, in: Vlastivědná ročenka okresního archivu Blansko, 1972, s. 26n.; V. Bednářová, Zamyšlení nad královničkami, in: Sborník Okresního vlastivědného musea v Blansku 4, 1972, s. 73n.; Z. Jelínková, Lidový tanec v Brně a na Brněnsku v pramenech 19. století, 1983; M. Pavlicová: Postavy z dějin české etnochoreologie II. (F. Bartoš, M. Zeman, L. Janáček, L. Bakešová, F. X. Běhálková), in: Národopisná revue 1993, s. 3n.; M. Pavlicová – L. Uhlíková, Moravské lidové slavnosti na NVČ v Praze v korespondenci L. B. a Leoše Janáčka, in: tamtéž NR 1995, s. 129n.; Od folklóru k folklorismu, 1997, s. 13n. (M. Pavlicová).

P: Etnologický ústav AV ČR Brno (rukopisná pozůstalost).

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Eva Večerková