BALÁT František 22.7.1925-20.4.1992

Z Personal
František BALÁT
Narození 22.7.1925
Místo narození Hodonín
Úmrtí 20.4.1992
Místo úmrtí Tišnov u Brna
Povolání 7- Zoolog
Citace Biografický slovník českých zemí 2, Praha 2005, s. 190

BALÁT, František, * 22. 7. 1925 Hodonín, † 20. 4. 1992 Tišnov u Brna, ornitolog, parazitolog

Maturoval 1944 na reálném gymnáziu v Hodoníně. 1945 až 1949 studoval na Přírodovědecké fakultě MU v Brně, kterou ukončil disertační prací o ptačích ektoparazitech řádu Mallophaga. Krátce pracoval jako asistent v zoologickém ústavu VŠZ v Brně, 1951–53 v krátkém filmu a jako kustod Slovenského NM v Bratislavě. 1953 začal pracovat v Ústavu pro výzkum obratlovců ČSAV v Brně, kde byl ve funkci vědeckého pracovníka až do odchodu do důchodu 1986. Kandidátskou disertační práci o ptactvu Žitného ostrova obhájil 1960. Byl vynikajícím terénním ornitologem a kroužkovatelem, jeho práce vycházely z odpozorovaného chování ptáků v přírodě, jejich odchytu a kroužkování. Světovou úroveň měly B. práce o všenkách (Mallophaga). V Ústavu pro výzkum obratlovců se zabýval potravou myšilovných ptáků, hnízdní bionomií vybraných druhů kachen a bionomií špačka. Později se podrobně věnoval studiu ekologie a populační dynamiky synantropních a hemisynantropních ptáků v podmínkách střední a jižní Moravy, další studie věnoval skorci vodnímu a ptactvu na Kubě, kde v roce 1979 pracoval. V Československu se podílel na kolektivním výzkumu role ptáků v přírodních ohniscích nákaz. B. byl autorem a spoluautorem více než 100 vědeckých prací a 7 knih.

D: Klíč zvířeny ČSR (oddíl vzdušnicovití) 1959; Fauna ČSSR – Ptáci, díl 1–3, 1972–83; Rok na ptačím potoce, 1980; Klíč k určování našich ptáků v přírodě, 1986.

L: nekrology: K. Hudec – J. Zejda, in: Folia zoologica 41/4, 1992, s. 381; Č. Folk, in: Zpravodaj Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické 2, 1993, s. 63n.

Emilie Balátová, Karel Hudec