BALABÁN Karel 24.12.1904-11.12.1975

Z Personal
Karel BALABÁN
Narození 24.12.1904
Místo narození Královské Vinohrady (Praha)
Úmrtí 11.12.1975
Místo úmrtí Praha
Povolání 32- Odborník dřevoprůmyslu nebo papírenství
6- Botanik
Citace Biografický slovník českých zemí 2, Praha 2005, s. 186-187

BALABÁN, Karel, * 24. 12. 1904 Královské Vinohrady (Praha), † 11. 12. 1975 Praha, lesnický botanik, dendrolog a technolog, pedagog, odborný spisovatel

Pocházel z rodiny krejčího. Po maturitě na reálce se zapsal na odbor lesního inženýrství pražské Vysoké školy zemědělského a lesního inženýrství při ČVUT. Po složení I. státní zkoušky nastoupil pro nedostatek finančních prostředků do účtárny Zemského finančního ředitelství v Praze a vykonal vojenskou službu (1929–31). Studia dokončil II. státní zkouškou v únoru 1932. Potom se vrátil na lesnickou fakultu jako zastupující (1933) a řádný (1935) asistent Botanického ústavu. Za disertační práci s názvem Světelné mikroklima v porostech bukových, borových a smrkových byl promován doktorem technických věd (9. 11. 1939). Po uzavření českých vysokých škol přešel do Výzkumného ústavu lesní těžby, dopravy a technologie dřeva v Praze (1939–40). Později působil ve Společnosti pro zvelebení dřevařského hospodářství, kde založil a vedl výzkumnou dřevařskou stanici, první naši mykologickou stanici s čistými kulturami 36 druhů dřevokazných hub, a vědecky pracoval v oboru konzervace dřeva (1942–46).

Na žádost prof. Karla Kaviny se B. vrátil v květnu 1945 jako řádný asistent Botanického ústavu na pražskou Vysokou školu zemědělského a lesního inženýrství: zapojil se do vědecké práce, přednášel obecnou a speciální botaniku lesnickou a anatomii dřeva, byl jmenován docentem lesnické botaniky a dendrologie bez habilitace (1951) a profesorem užité botaniky (1963). Po zrušení lesnické fakulty přešel na katedru botaniky Agronomické fakulty VŠZ v Praze (1964). V roce 1970 odešel do výslužby.

B. byl význačný vědeckovýzkumný pracovník v oboru lesnické botaniky a nauky o dřevě, jehož život a práce se těsně spojovaly s pražskou lesnickou fakultou. Vykazoval bohatou vědeckou, publikační, poradenskou a konzultační činnost. Pro podniky a ministerstva zpracovával odborné posudky a zachránil tak značné materiální a finanční hodnoty.

Za svůj hrdinský postoj v Pražském povstání obdržel Pochvalné uznání (1945) a od ministra vnitra Pamětní odznak II. národního odboje (1951), pedagogické zásluhy ocenila pražská VŠZ čestným uznáním za vynikající práci (1965).

D: soupis in: G. Novotný, Prof. dr. techn. ing. K. B., lesnický botanik, dendrolog, pedagog a odborný spisovatel. 1904–1975, in: Zprávy lesnického výzkumu. Reports of forestry research, sv. 48, 2003, č. 4, s. 214n.

L: G. Novotný, c. d.

Gustav Novotný