BALTENHAGEN Henning †1435

Z Personal
Henning BALTENHAGEN
Narození ?
Úmrtí 1435
Povolání 61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 2, Praha 2005, s. 205

BALTENHAGEN, Henning (též BOLTENHAGEN), * ?, † 1435 ?, rektor pražské univerzity

Na pražskou univerzitu se nechal zapsat jako příslušník saského národa, blíže však o jeho původu není nic známo. Na artistické fakultě dosáhl postupně titulu bakaláře (1382) i mistra (1386) a na univerzitě si záhy vybudoval dobré postavení. 1402 se stal děkanem artistické fakulty a 1408–09 zastával úřad rektora univerzity, tehdy již jen třífakultní (bez právnické fakulty). Byl stoupencem protiviklefovského univerzitního křídla. Přesto však společně s českou stranou protestoval proti italskému uvěznění Štěpána Pálče a Stanislava ze Znojma roku 1408, kteří byli nařčeni ze zastávání viklefských bludů. V době pražských bojů o univerzitní hlasy se jednoznačně postavil proti české straně a proti dekretu kutnohorskému (vydanému 18. 1. 1409). Nejprve bojoval pouze pasivní rezistencí, když úmyslně se svými stoupenci zdržoval volbu nového rektora, poté také zadržováním univerzitních insignií. V důsledku nové situace na pražské univerzitě však s ostatními, převážně německými mistry a studenty ještě téhož roku z Prahy odešel a podílel se na založení lipské univerzity. Nejprve v Lipsku působil jako profesor na artistické fakultě, 1412 se pak stal i jejím rektorem.

L: J. Tříška, Životopisný slovník předhusitské pražské univerzity 1348–1409, 1981, s. 138; F. Šmahel, Husitská revoluce II, 1996; V. Novotný, M. Jan Hus 1, 1919, s. 298n.; M. Svatoš (ed.), Dějiny Univerzity Karlovy I, 1995, s. 93, 127, 291.

Eva Doležalová