BALTHASAR Vladimír 21.6.1897-10.11.1978

Z Personal
Vladimír BALTHASAR
Narození 21.6.1897
Místo narození Praha
Úmrtí 10.11.1978
Místo úmrtí Praha
Povolání 7- Zoolog
73- Uměnovědec nebo historik umění
68- Redaktor nebo žurnalista
Citace Biografický slovník českých zemí 2, Praha 2005, s. 205

BALTHASAR, Vladimír, * 21. 6. 1897 Praha, † 10. 11. 1978 Praha, žurnalista, muzikolog, historik umění, přírodovědec, entomolog

Po absolvování gymnázia v Praze studoval 1917–20 estetiku, dějiny hudby a výtvarného umění na Filozofické fakultě UK v Praze, 1926–29 zoologii na Přírodovědecké fakultě UK a 1935–39 externě medicínu na Lékařské fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. 1920–25 pracoval jako žurnalista a redaktor listů Československá republika, Československé noviny a uměnovědné revue Dílo. Revue Dalibor, do níž psal od 1914, redigoval 1938–41. Vydal několik knih o hudbě, z nichž nejvýznamnější je monografie o Bedřichu Smetanovi s edicí skladatelovy rozsáhlé korespondence. Publikoval i na 90 studií o světovém malířství. Po 1925 se věnoval výhradně přírodním vědám. 1933 se stal kustodem zoologicko-botanického oddělení Slovenského vlastivědného muzea v Bratislavě. Současně působil jako externí asistent anatomického ústavu bratislavské lékařské fakulty a konzervátor Státní památkové péče o přírodu pro jižní Slovensko. Až do 1938, kdy Slovensko opustil, se intenzivně věnoval průzkumu slovenské entomofauny a výsledky uveřejnil v řadě prací o broucích, plošticích a blanokřídlém hmyzu z početných slovenských lokalit i z Podkarpatské Rusi. Za svou vědeckou práci a úspěšnou muzejní činnost byl 1938 jmenován členem Učené společnosti Šafaříkovy. Po odchodu z Bratislavy se stal 1938–47 ředitelem biologického oddělení Přírodovědeckého studijního ústavu Baťových závodů ve Zlíně, kde vybudoval přírodovědné muzeum a věnoval se průzkumu entomofauny Moravy. Od 1947 pracoval jako vědecký asistent, později zástupce přednosty biologického ústavu lékařské fakulty v Hradci Králové. 1947 se habilitoval. 1951–57 zastával funkci ředitele přírodovědného oddělení Krajského muzea v Hradci Králové. 1957 odešel do důchodu, natrvalo přesídlil zpět do Prahy a začal se věnovat výhradně entomologické práci. Uveřejnil více než 200 původních vědeckých prací v domácích i zahraničních odborných časopisech a 10 knižních publikací. Zabýval se studiem hmyzích řádů Heteroptera, Coleoptera a Hymenoptera.

D: uměnovědné práce: Hudba v Československé republice, 1919; Beethoven v Praze, 1921; Hudební slovník, 1922; Bedřich Smetana, 1924. Přírodovědné práce: Zlatěnky, 1954; Brouci listorozí I, 1956; Grabwespen – Sphecoidea (Kutilky), 1972 ve sbírce Fauna ČSR; Monographie der Scarabaeidae und Aphodiidae der palearktischen und orientalischen Region 1–3, 1963–64. Bibliografie prací za 1929–57 in: Časopis Československé společnosti entomologické 54, 1957, s. 299n.; za 1957–67 in: Acta Enthomologica Bohemoslovaca 64, 1967, s. 402 n.; za léta 1966–74 tamtéž 76, 1979, s. 349n.

L: OSND 1/1, s. 426; ČBS, s. 23; Tomeš 1, s. 43n.; HS 1, s. 47; Koleška 34, 1998, s. 7n.; SBS 1, s. 129; BLS 1, s. 200; Zoologické listy 7, 1958, s. 95n.; Acta entomologica bohemoslovaca 64, 1967, s. 402n.; tamtéž 76, 1979, s. 349n.; Časopis Československé společnosti entomologické 54, 1957, s. 297n.; E. Opatrný – F. Petruška, Dějiny české zoologie, 1998, s. 77n.

Zdeněk Koleška