BAMBERGER Jakub ?1800-1861

Z Personal
Jakub BAMBERGER
Narození okolo 1800
Úmrtí 1861
Místo úmrtí ? Praha
Povolání 21- Odborník rostlinné výroby
Citace Biografický slovník českých zemí 2, Praha 2005, s. 208

BAMBERGER, Jakub (Jacob), * okolo 1800 ?, † 1861 ? Praha, zemědělský odborník, pomolog

Působil jako zemědělský sekretář barona Jakuba Wimmera. Pracoval i pro jeho dědice. Zabýval se zaváděním nových plodin a efektivnějšími způsoby zemědělské činnosti. Pražské VHS podal např. zprávu o švédské kávové vice (Astragabus Boeticus) jako možné náhražce kávy (1825). Dále navrhl zadýmění vinohradů a sadů při pozdních mrazech s technickým návodem (1831), věnoval pozornost výpočtu nerentability pěstování barvířské mořeny, pokud se nepoužívá speciální mlýn na kořeny (1834), později zpracoval i program činnosti krajských jednot VHS (1849). Vedle teoretických úvah se věnoval také jejich ověření v praxi. 1843 obdržel čtyři sta pytlů bramborových hlíz různých odrůd z Ameriky k ozdravení domácí sadby. Sepsal také několik ovocnářských spisů.

B. byl řádným členem pražské VHS (1830) a Agronomické společnosti ve Štýrském Hradci, jednatelem Pomologického spolku v Království českém v Praze a generálním agentem hallské pojišťovny.

D: O setí některých olejných bylin, in: Nový kalendář hospodářský … (VHS) 1832, s. 6n.; Über den Anbau einiger Oelpfl anzen, in: Neuer Wirtschaftskalender (VHS) für das Jahr 1832, s. 5n.; Poučení k připravování vína jablkového a octa ovocného pro hospodáře české, 1833 /Anleitung zur Bereitung des Aepfelweines (Cyder) und des Obstessigs für den Landmann in Böhmen, 1833; Poučení k lepšímu připravování vína pro vinaře české /Anleitung zu einer verbesserten Weinbereitung für die vaterländischen Weinbauer, 1833; Unterricht in der Obstbaumzucht zum Gebrauche für die Landjugend in Böhmen, 1835; O dělání z jablek vína a ovocního octu, jakož i poučení lidu venkovského o hledění ovocných stromů, in: Nová minucí hospodářská (VHS) na rok 1835, s. 1n. /Anleitung zur Bereitung des Aepfelweines und des Obstessigs, so wie Einiges über die Pflege der Obstbäume für den Landmann, Minuzen Kalender (VHS) für das Jahr 1835, s. 1n.; O štěpování stromů. Knížka ku prospěchu a užitku venkovské mládeže české…, 1835.

L: HSN 1, s. 185; M. Volf, Významní členové a spolupracovníci VHS v království českém, 1967, s. 20; K. Bednařík – V. Havelková, Časopisy a kalendáře vydané VHS v Praze. Bibliografie 1796–1872, 1977, s. 233, 326; Skala 1, s. 27; Zahradnický slovník naučný 1, 1994, s. 174.

Gustav Novotný