BARATTA-DRAGONO Richard Karl 7.3.1867-12.3.1946

Z Personal
Richard Karl BARATTA-DRAGONO
Narození 7.3.1867
Místo narození Poltár u Lučence (Slovensko)
Úmrtí 12.3.1946
Místo úmrtí Třebíč
Povolání 22- Odborník živočišné výroby
21- Odborník rostlinné výroby
42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ
Citace Biografický slovník českých zemí 2, Praha 2005, s. 213-214

BARATTA-DRAGONO, Richard Karl, * 7. 3. 1867 Poltár u Lučence (Slovensko), † 12. 3. 1946 Třebíč, poslanec, zemský úředník, velkostatkář

Pocházel z rodiny velkostatkáře Aloise B.-D. a jeho ženy Aloisie, rozené z Mirbachu. 1883 zdědil velkostatek Budišov po bezdětném strýci Norbertovi. 1895 se oženil s Karolínou, dcerou Karla Viléma III. Haugwitze, a měl s ní čtyři děti. 1899 byl zvolen do moravského zemského sněmu, kde zasedal až do jeho rozpuštění. 1902 se stal předsedou nově založeného lihovarnického spolku na Moravě. Záhy byl zvolen do zemského výboru, kde vedl zemědělský referát a staral se o rozvoj zemědělských škol (1904–06). 1909 ho znovu povolal zemský výbor, aby vedl silniční, vodní a železniční referát (1909–19). 1910 byl na dva roky jmenován místopředsedou Zemědělské rady pro markrabství moravské v Brně.

Po vzniku ČSR se B. vzdal veřejných politických funkcí a věnoval se až do 1945 výlučně správě velkostatku Budišov. Přikoupil dvůr Valdíkov, zřídil nový lihovar v Náramči, vystavěl další sýpky a zakoupil moderní zemědělské stroje. Z Budišova vytvořil hlavní množitelskou stanici ozimého žita. Kromě toho tam pěstoval i ušlechtilou pšenici, ječmen, oves a brambory. 1938 byl B. jmenován řádným členem ČAZ.

L: Heller 1, 1912, s. 16n.; BL 1, s. 47; J. Obršlík a kol., Státní archiv v Brně. Průvodce po archivních fondech, sv. 3, 1966, s. 37n.

P: MZA Brno, G 193 Rodinný archiv B.-D. /1608/1637–1945, a F 143 Velkostatek Budišov 1629–1945.

Radka Holendová