BARTELMUS Eduard 28.12.1805-12.6.1877

Z Personal
Eduard BARTELMUS
Narození 28.12.1805
Místo narození Havlíčkův Brod
Úmrtí 12.6.1877
Místo úmrtí Plzeň
Povolání 36- Ostatní průmyslová odvětví
Citace Biografický slovník českých zemí 2, Praha 2005, s. 228

BARTELMUS, Eduard, * 28. 12. 1805 Havlíčkův Brod, † 12. 6. 1877 Plzeň, průmyslový podnikatel v oboru smaltovaného zboží

Syn Johanna Traugotta B. a bratr Augusta B. (1810–1891). Po studiích farmacie a chemie začal pracovat v železárnách Hugo Františka Salma v Blansku. Tam vynalezl a uvedl do výroby zdravotně nezávadný smalt používaný při úpravě železného nádobí. 1832 získal privilegium na výrobu smaltovaného kuchyňského nádobí a 1833 založil v Brně dílnu, která se během třiceti let rozrostla v továrnu. 1835 a 1839 se firma úspěšně zúčastnila se souborem smaltovaného železného nádobí dvou rakouských průmyslových výstav ve Vídni a na třetí (1845) získala bronzovou medaili. Během 1839 přenesl B. svou podnikatelskou činnost do Čech, s novým společníkem založil firmu Gebrüder Bartelmus und Bernhardi a vybudoval v Novém Jáchymově u Berouna nový podnik na smaltované kuchyňské nádobí. V polovině 40. let tam bylo zaměstnáno 50 dělníků a výroba činila kolem 6 000 q zboží ročně. V 60. letech se začala firma potýkat se zhoršujícími se výrobními podmínkami (pravděpodobně nedostatek uhlí v blízkém okolí), a tak B. založil 1869 v průmyslově rozvinutější Plzni nový závod, který 1870 přeměnil v akciovou společnost. B. byl až do své smrti jejím ředitelem, podílníky se stali bratr Traugott (?–1889/90) se společníkem Josefem Tarischem a zeť Adolf Auerbach. V prosinci téhož roku uvedla firma do provozu smaltovnu a v únoru 1871 slévárnu se dvěma kuplovnami. Kromě toho byl podnik vybaven modelárnou, kovárnou, zámečnickou dílnou, natahovacími a smaltovacími pecemi na glazury. Zaměstnával tehdy 120 dělníků a vyrobil 418 t smaltovaných výrobků. Vedení firmy převzal po smrti Eduarda B. jeho synovec Moritz B. (1852–1921).

L: A. Demarteau, Industrielles Album. Erinnerung für den Aussteller und Besucher der Allgemeinen österreichischen Gewerbe-Ausstellung in Wien 1845, Wien 1846, s. 13, přílohy; V. Bárta, Bartelmusové, in: Minulostí Západočeského kraje 7, 1970, s. 87n.; BL 1, s. 50; J. Hučka, Z historie Železáren a smaltoven Bartelmus, in: Sborník Západočeského muzea v Plzni 10/1993, s. 81n.; Kalendárium ZČ 97, s. 37; Myška, s. 30.

P: SOA Zámrsk, matrika narozených římskokatolického farního úřadu Havlíčkův Brod, sign. 2326, list 382/372; SOA Plzeň, matrika zemřelých, evangelická fara, sv. 2, folio 11.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Karel Černý, Jitka Lněničková